Formularze

Członkiem wspierającym stowarzyszenie można zostać wypełniając w dwóch egzemplarzach deklarację członka wspierającego i przesyłając ją na nasz adres (pocztą, faxem) Kandydaci na członków zwyczajnych kierują swoje deklaracje członka zwyczajnego do jednego z naszych oddziałów terenowych:
Aby zgłosić się na kurs/seminarium lub konferencje należy wysłać email lub formularz z odpowiednim zgłoszeniem:

Polecamy

    • Kaledarium