Aktualności

ZMIANY W PODATKACH W 2017 i 2018 ROKU,

serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie na temat:
>ZMIANY W PODATKACH W 2017 i 2018 ROKU,

które odbędzie się 23 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie O/O w Katowicach SKwP przy ul. Sokolskiej 3.
Szkolenie poprowadzi Pan Mariusz Gałuszka – doradca podatkowy, były przewodniczący Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni wykładowca z zakresu prawa podatkowego, współwłaściciel biura rachunkowego i doradztwa podatkowego.


więcej »

Szanowni Państwo


Życzymy Wam zdrowych, radosnych, spokojnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości,

pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności, a także cierpliwości

i wytrwałości w realizacji planów

w Nowym 2018 Roku.Zarząd i pracownicy Biura Zarządu

Oddziału Okręgowego w Katowicach


BILANS 2017

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach, jak co roku proponuje Państwu skorzystanie
z akcji edukacyjnej „BILANS” adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników
finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, pracowników
i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.


Akcja obejmować będzie następującą bloki tematyczne, realizowane w formie 2-dniowego kursu:

BLOK I - Rachunkowość - 8 godz. lekcyjnych

w programie min:


zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów.

Prowadzący: Józef Dudek
- biegły rewident, wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości i audytu oraz autor i współautor wielu publikacji i wydawnictw książkowych, współwłaściciel kancelarii audytorskiej, członek Komisji Programowej Czasopisma Stowarzyszenia Księgowych w Polsce „Rachunkowość”.

BLOK II - Podatki - 8 godz. lekcyjnych

w programie:


- zmiany w prawie podatkowym obowiązujące w 2017 roku

- wybrane orzecznictwo oraz interpretacje istotne dla rozliczenia roku 2017.

Prowadzący: Mariusz Gałuszka
- doradca podatkowy, były przewodniczący Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni wykładowca z zakresu prawa podatkowego, współwłaściciel biura rachunkowego i doradztwa podatkowego.

więcej »

JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY?
PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIET


Szanowni Państwo,
z okazji 110-lecia działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosił rok 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów tego roku był czerwcowy II Kongres Polskiej Rachunkowości „Rachunkowość – wizja przyszłości". Podczas Kongresu zostały zaprezentowane wstępne wyniki badań „Portret księgowego 2017”. Badanie obejmuje dwie ankiety: 1. Księgowi oczami przedsiębiorców – adresowana do przedsiębiorców, a dokładniej do wszystkich osób, którzy mają do czynienia z szeroko rozumianymi księgowymi; 2. Autoportret księgowych – adresowana do samych księgowych. Jak dotąd, zebranych zostało już ponad 2300 odpowiedzi księgowych. Zdecydowanie mniej ankiet (ok. 300) wpłynęło od przedsiębiorców. Wypełnienie kwestionariusza ankietowego nie powinno zająć więcej niż ok. 6 minut dla księgowych i ok. 3 minut dla przedsiębiorców. Istotą jest pozyskanie odpowiedzi na 2 podstawowe pytania: Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Bardzo prosimy o wyrażenie swoich poglądów w terminie do 15 grudnia br. Dostęp do ankiet:


Autoportret księgowych
Księgowi oczami przedsiębiorców

JPK-VAT – PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY


Szanowni Państwo, bardzo prosimy o zabranie głosu – wypełnienie ankiety – w bardzo istotnej dla naszego środowiska sprawie – wejścia w życie od 1 stycznia 2018 roku obowiązku raportowania przez wszystkich czynnych podatników VAT w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Zmiana ta w największym stopniu dotyczy mikroprzedsiębiorców oraz biura rachunkowe obsługujące dużą liczbę najmniejszych podatników VAT. Wypełnienie kwestionariusza ankietowego nie powinno zająć więcej niż 5-8 minut. Pytamy w nim o Państwa doświadczenia i odczucia związane z JPK.
Dostęp do ankiety
Bardzo prosimy o wyrażenie swoich poglądów w terminie do 1 grudnia br. o godz. 14.00. UWAGA! Ankieta dotyczy wszystkich – zarówno tych z Państwa, którzy mają już doświadczenie w składaniu JPK, jak i tych, którzy dopiero po Nowym Roku będą realizować ten obowiązek.
Bardzo dziękujemy!

SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW

W bieżącym roku proponujemy szkolenia na następujące tematy:

Moduł XII - Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów.
Prowadzący: dr Teresa Cebrowska.

Moduł XIV - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych.
Prowadzący: dr Teresa Cebrowska.

Moduł XXIV - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego.
Prowadzący: Adam Kęsik

Moduł XXV - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania.
Prowadzący: Adam Kęsik

więcej »

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:00 do 19:15 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór

więcej »


Zarząd Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza na:

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

Kurs dla kandydatów na księgowego

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 331301

więcej »

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości
(samodzielnego księgowego)

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór

- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 241103

więcej »

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 121101

więcej »

Polecamy

    • Kaledarium