Aktualności

BILANS 2018


SZKOLENIA W GRUDNIU I W STYCZNIUakcja edukacyjna „Bilans 2018” obejmuje 2 bloki tematyczne, realizowane w formie 2-dniowego szkolenia:

BLOK I Rachunkowość (w tym zamknięcie roku 2018)
8 godz. lekcyjnych

BLOK II Podatki (w tym zmiany w VAT, CIT, PIT)
8 godz. lekcyjnych

akcja odbędzie się w dniach 6 i 7 grudnia 2018 roku, o godz. 9.00 oraz 10 i 17 stycznia 2019 roku, o godz. 9.00, w siedzibie Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy ul. Sokolskiej 3.

więcej »

ZAPRASZAMY NA JEDNODNIOWE SZKOLENIE
I DWUDNIOWE WARSZTATY PN.:

PŁACE W PRAKTYCE – WARSZTATY PRAKTYCZNE

warsztaty odbędą się w dniach 17-18 grudnia 2018 roku (poniedziałek-wtorek), o godz. 9.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy ul. Sokolskiej 3.

więcej »

PRAWO PRACY – ZMIANY W 2019 ROKU

szkolenie odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku (środa), o godz. 9.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy ul. Sokolskiej 3.

więcej »

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KURSACH I SZKOLENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE
NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, W TYM:

--> KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

--> KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. KADR I WYNAGRODZEŃ

--> KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH (NOWOŚĆ)

więcej »

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU
KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

Szanowni Państwo!
Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie „ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności” wraz z zaproszeniem do zgłaszania do niego uwag w terminie do dnia 12 listopada 2018 roku.
Poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Finansów, pod którym zamieszczono projekt.
LINK

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIUR RACHUNKOWYCH

W dniach 22-23 listopada 2018 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych, organizowany przez EPSA BPO SA oraz TARGI KIELCE SA, którego partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wydarzenie to jest skierowane przede wszystkim do księgowych oraz właścicieli biur rachunkowych. Koszt udziału w spotkaniu dla członków Stowarzyszenia wynosi 499 zł brutto, dla pozostałych uczestników 599 zł. Więcej informacji: https://okbr.pl

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR RACHUNKOWYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW KONEL

W dniu 4 października 2018 roku w Hali Stulecia Centrum Kongresowym we Wrocławiu odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców KONEL, organizowana przez Eliks Audytorską Spółkę z o.o. we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim SKwP we Wrocławiu, której partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Wydarzenie to jest dedykowane zarówno pracownikom biur rachunkowych, jak i przedsiębiorcom, a poświęcone identyfikacji stanu oraz poszukiwaniu przyszłościowych rozwiązywań w obszarze współpracy pomiędzy nimi. Koszt udziału w spotkaniu dla członków Stowarzyszenia wynosi 350 zł netto (plus 23 % VAT), dla pozostałych uczestników 390 zł netto (plus 23 % VAT) lub 450 zł netto (plus 23 % VAT). Więcej informacji: www.konferencjakonel.eu

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCEJ DEREGULACJI USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Szanowni Państwo!
Poniżej zamieszczamy link do ankiety Ministerstwa Finansów dotyczącej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: https://ankieta.mf.gov.pl/index.php/967936?lang=pl Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ściśle współpracuje z Ministerstwem Finansów w zakresie rachunkowości i zawodu księgowego, a zakres tematyki jest bardzo istotny dla środowiska księgowych i biur rachunkowych. Ankieta ma charakter indywidualny i jest przeprowadzana (do dnia 30 września 2018 roku) on-line, a zatem po wypełnieniu następuje jej przekazanie bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Zachęcamy Państwa gorąco do wzięcia udziału w tej formie przekazywania opinii.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY DOTYCZĄCEJ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM KSIĘGOWYCH I AUDYTORSKICH PRZYSZŁOŚCI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy ankietę „Małe i średnie firmy księgowe i audytorskie (MiŚFKiA) przyszłości w zmieniającym się świecie”. Celem ankiety jest wsparcie działań Grupy Edynburskiej oraz innych zawodowych organizacji księgowych (ZOK) na świecie w identyfikacji sposobów wsparcia MiŚFKiA w procesie dostosowywania się do zmieniającego się świata poprzez rozwinięcie bardziej kompleksowego zrozumienia zmieniającego się środowiska, w którym działają MiŚFKiA oraz sposobu w jaki MiŚFKiA mogą najlepiej działać w obliczu szans i wyzwań zmieniającego się świata. Udział w ankiecie, dostępnej również w języku polskim, ma charakter anonimowy, a jej wyniki będą wykorzystane jedynie do analizy statystycznej. Zachęcamy Państwa gorąco do wzięcia udziału w tej formie przekazywania opinii. Więcej informacji

OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA STRUKTUR JPK NA ŻĄDANIE ORGANÓW PODATKOWYCH

Od 1 lipca 2018 roku wszyscy podatnicy, w tym mikroprzedsiębiorcy, prowadzący księgi podatkowe i wytwarzający dowody księgowe w formie elektronicznej, mają obowiązek przekazywania struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do przekazania JPK przedsiębiorcy mogą wykorzystać bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Krajowa Administracja Skarbowa może żądać JPK od podatnika, a także od kontrahenta, jeżeli prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej. Do 30 czerwca 2018 roku obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat JPK na żądanie wraz z broszurami MF zostały opublikowane w Portalu Podatkowym Pytania dotyczące JPK na żądanie można przesyłać na adres e-mail: jpk.helpdesk@mf.gov.pl Pomocą podatnikom służą też konsultanci z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej

BEZPIECZNA TRANSAKCJA – MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PRAKTYCE

Dobrowolny mechanizm podzielonej płatności wszedł w życie 1 lipca 2018 roku. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie sytemu VAT. Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową, we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oraz innymi partnerami społecznymi i instytucjami państwowymi prowadzi kampanię edukacyjną pn. „Bezpieczna transakcja”. Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to narzędzie, które zwiększy bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pomoże uszczelnić system podatkowy. Istotą mechanizmu jest podział płatności za nabyty towar lub usługę: kwota netto wynikająca z faktury jest płacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, np. gotówką, natomiast kwota VAT jest płacona na dedykowany rachunek VAT. Na potrzeby kampanii powstała strona internetowa, gdzie znajdują się informacje dotyczące mechanizmów wyłudzania VAT, mechanizmu podzielonej płatności oraz okoliczności, na które przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu transakcji: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ODDZIAŁU Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ BANKOWĄ W CHORZOWIE I W KATOWICACH

Oddział Okręgowy w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 10 lipca 2018 roku zawarł porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie i Katowicach Wydziałem Zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w ramach programu Partnerstwa Biznesowego, otrzymując tytuł Partnera. Na mocy zawartego porozumienia Oddział obejmie patronatem honorowym, prowadzoną przez Uczelnię, specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw na kierunku Finanse i rachunkowość na studiach I i II stopnia, a Uczelnia przyjmie członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu.

OBCHODY DNIA KSIĘGOWEGO 2018 W ODDZIALE

W czerwcu 2018 roku katowicki Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zorganizował obchody Dnia Księgowego. Przez cały tydzień – w dniach od 9 do 15 czerwca – wykładowcy kursów i szkoleń Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego katowickiego Oddziału rozpoczynali zajęcia od składania słuchaczom – obecnym i przyszłym księgowym – życzeń, opowiadali o genezie obchodzonego święta oraz o historii, działalności i ofercie Stowarzyszenia. Były słodycze, w tym firmowe krówki, oraz zimne i ciepłe napoje. W dniu 21 czerwca w siedzibie katowickiego Oddziału odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie władz statutowych Oddziału, działacze terenowi z Katowic, Rybnika i Sosnowca, przedstawiciele komisji i klubów działających w Oddziale, w tym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Klubu Nauczycieli Rachunkowości i Klubu Młodych Księgowych, a także przedstawiciele wykładowców kursów i szkoleń prowadzonych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego oraz pracownicy Oddziału. Rozmawiano na temat historii, stanu aktualnego i przyszłości zawodu księgowego, a także o społecznym postrzeganiu księgowych i o współczesnych wymogach stawianych wobec tego zawodu. Zgromadzeni podzielili się osobistymi spostrzeżeniami i doświadczeniami zawodowymi, omówili także publikację Stowarzyszenia pt. „Autoportret księgowych 2017”, stanowiącą raport z ogólnopolskiego badania zatytułowanego „portrety księgowych”. Dyskusja wpisała się w tematykę podejmowaną aktualnie przez Stowarzyszenie.

9 CZERWCA - DZIEŃ KSIĘGOWEGO
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

Z okazji Dnia Księgowego wszystkim księgowym oraz osobom związanym zawodowo z rachunkowością życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, uznania społecznego, przyjaznego otoczenia, stabilności i wytrwałości, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2018 WYBRANI

Finał III edycji konkursu Księgowi Przyszłości odbył się w dniu 14 czerwca 2018 roku w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Ogłoszenie wyników konkursu stanowiło zwieńczenie konferencji „Księgowi Przyszłości. W erze zmian”. Organizatorami konkursu i konferencji były firma Soneta, producent oprogramowania enova365 oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zwycięzcą kategorii studenckiej konkursu została drużyna pn. 3xM z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którą współtworzył tegoroczny (czerwcowy) absolwent kursu II stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego prowadzonego przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego naszego Oddziału. Serdecznie gratulujemy!

więcej »

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCEJ ZMIAN PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI

Szanowni Państwo
Poniżej zamieszczamy link do ankiety Ministerstwa Finansów dotyczącej zmian przepisów o rachunkowości: http://ankieta.mf.gov.pl/index.php/898772?lang=pl
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest żywotnie zainteresowane kształtem prawa bilansowego, a ponadto ściśle współpracuje z Ministerstwem Finansów w zakresie rachunkowości i zawodu księgowego, dlatego też zachęcamy Państwa gorąco do wzięcia udziału w tej formie przekazywania opinii. .

SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO KRS

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 398) od 15 marca 2018 roku ulega zmianie sposób składania sprawozdań finansowych do KRS. Od 15 marca 2018 roku złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb składania tych dokumentów różni się w zależności od tego, czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające

numery PESEL.
Więcej informacji:
https://www.skwp.pl/Skladanie,sprawozdan,finansowych,do,KRS,14961.html

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium