Aktualności

ZAPRASZAMY NA NOWE, JEDNODNIOWE SZKOLENIA PN.

Praktyczna Ochrona Danych Osobowych
w przedsiębiorstwie
od maja 2018 - RODO - przepisy krajowe oraz unijne

szkolenie odbędzie się 9 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy ul. Sokolskiej 3.

więcej »KONSTYTUCJA BIZNESU
- nowe regulacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

szkolenie odbędzie się 11 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy ul. Sokolskiej 3.

więcej »

ZAPRASZAMY NA NOWY KURS PN.

KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

więcej »

KONFERENCJA „KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI. W ERZE ZMIAN”

14 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja „Księgowi Przyszłości. W erze zmian”, poświęcona rozwojowi branży księgowej i kadrowej w Polsce. Organizatorami są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Soneta sp. z o.o., producent systemu enova365.

więcej »

9 CZERWCA - DZIEŃ KSIĘGOWEGO
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

Z okazji Dnia Księgowego wszystkim księgowym oraz osobom związanym zawodowo z rachunkowością życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, uznania społecznego, przyjaznego otoczenia, stabilności i wytrwałości, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCEJ ZMIAN PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI

Szanowni Państwo
Poniżej zamieszczamy link do ankiety Ministerstwa Finansów dotyczącej zmian przepisów o rachunkowości: http://ankieta.mf.gov.pl/index.php/898772?lang=pl
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest żywotnie zainteresowane kształtem prawa bilansowego, a ponadto ściśle współpracuje z Ministerstwem Finansów w zakresie rachunkowości i zawodu księgowego, dlatego też zachęcamy Państwa gorąco do wzięcia udziału w tej formie przekazywania opinii. .

SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO KRS

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 398) od 15 marca 2018 roku ulega zmianie sposób składania sprawozdań finansowych do KRS. Od 15 marca 2018 roku złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb składania tych dokumentów różni się w zależności od tego, czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające

numery PESEL.
Więcej informacji:
https://www.skwp.pl/Skladanie,sprawozdan,finansowych,do,KRS,14961.html

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KURSACH I SZKOLENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE
NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĘ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

SZKOLENIA W RAMACH OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2018 ROKU - stacjonarne i wyjazdowe

więcej »

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

Kurs dla kandydatów na księgowego

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 331301

więcej »

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości
(samodzielnego księgowego)

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór

- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 241103

więcej »

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:15 do 19:30 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- raz w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór
Kod według klasyfikacji zawodu 121101

więcej »

Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego

POZOSTAŁE KURSY I SZKOLENIA

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń

TERMIN REALIZACJI
- dwa razy w tygodniu - w dzień roboczy od godz. 16:00 do 19:15 (po 4 godz. lekcyjnych )

- Trwa nabór
- w sobotę od godz. 9:00 do 15:35 (po 8 godz. lekcyjnych ) - Trwa nabór

więcej »

Polecamy

    • Kaledarium