Kursy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera

Celem szkolenia jest:

nabycie przez słuchaczy umiejętności stosowania programu finansowo-księgowego w rachunkowości

Kurs polecany dla osób, które ukończyły kurs przygotowujący do zawodu specjalisty ds. rachunkowości lub, osób które chcą uzupełnić i rozszerzyć swoją  wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej z wykorzystaniem komputera

Ramowy program - 56 godzin lekcyjnych

 1. Zasady obsługi programu
  • zakładanie firmy
  • wprowadzanie dokumentów i ich ewidencja
  • zamknięcie okresów sprawozdawczych
  • zestawienie raportów
  • rozrachunki
 2. Ewidencja operacji gospodarczych
  • aktywa trwałe
  • aktywa obrotowe i zobowiązania
  • wynagrodzenia
  • obrót z zagranicą
  • usługi długoterminowe
  • reklamacje i zwroty
 3. Deklaracje podatkowe
  • rejestry - VAT  naliczony, należny, korekty VAT- 7
  • podatek dochodowy od osób prawny CIT - 2, CIT - 8
 4. Sprawozdawczość finansowa
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • inne
 5. Analiza wskaźników sprawozdania finansowego

Zajęcia realizowane będą  w Pracowni Informatycznej O/O SKwP  w Katowicach

 • w dni robocze:
  • jeden raz w tygodniu w godz. od 900 do 1355 ( 5 spotkań )
  • dwa razy w tygodniu w godz. od 1545 do 1945 ( 7 spotkań )
 • w co drugą sobotę, w godz. od 900 do 1355 ( 5 spotkań )

Koszty uczestnictwa:

 • 1200,- zł. dla absolwentów kursów SKwP
 • 1260,- zł. dla pozostałych osób

Polecamy

  • Kaledarium