SZKOLENIA W RAMACH OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2019 ROKU
Oferta szkoleniowa przygotowana i realizowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania!

Tematyka szkoleń (moduł, temat, ilość godzin, blok, materiały /skrypty, zbiory zadań, prezentacje/, forma zajęć, prowadzący):

Moduł 2 Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi (8 godz. z bloku  Rewizja finansowa)
Materiały szkoleniowe PIBR: autor Agnieszka Gajewska, Andrzej Karpiak
Forma zajęć: wykładowo-warsztatowe
Prowadzący zajęcia: Andrzej Karpiak

Moduł 4 Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów KKN (16 godz. z bloku Rewizja finansowa)
Materiały szkoleniowe PIBR: autor Regina Frąckowiak
Forma zajęć: wykładowo-warsztatowe
Prowadzący zajęcia: dr Dorota Mikulska

Moduł 8 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego (16 godz. z bloku Rewizja finansowa)
Materiały szkoleniowe PIBR: autor Tomasz Zielke
Forma zajęć: wykładowo-warsztatowe
Prowadzący zajęcia: dr Roman Seredyński

Moduł 14 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego (8 godz. z bloku Rachunkowość)
Materiały szkoleniowe SKwP: autor Władysław Fałowski, Maciej Frendzel
Forma zajęć: wykładowo-warsztatowe
Prowadzący zajęcia: dr Teresa Cebrowska

Moduł 20 Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego (8 godz. z bloku  Rachunkowość)
Materiały szkoleniowe PIBR: autor Aleksandra Rytko
Forma zajęć: wykładowo-warsztatowe
Prowadzący zajęcia: dr Monika Król-Stępień

Moduł 26 Dokumentacja cen transferowych-procedury badania – NOWY 2019 (8 godz. – 4/4 godz. z bloku Rewizja finansowa/Rachunkowość)
Materiały szkoleniowe PIBR: autor Hanna Szarpak
Forma zajęć: wykładowo-warsztatowe
Prowadzący zajęcia: Adam Kęsik

Moduł 27 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych – NOWY 2019 (16 godz. z bloku Rewizja finansowa)
Materiały szkoleniowe PIBR: autor Waldemar Lachowski
Forma zajęć: wykładowo-warsztatowe
Prowadzący zajęcia: dr Teresa Cebrowska

Moduł 28 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych – NOWY 2019 (8 godz. – 4/4godz. z bloku Rewizja finansowa/Rachunkowość)
Materiały szkoleniowe PIBR: autor Joanna Kalita-Żukowska, Monika Markisz
Forma zajęć: wykładowo-warsztatowe
Prowadzący zajęcia: Adam Kęsik

Prowadzący zajęcia:
 Teresa Cebrowska – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i podatkowej, analizy finansowej oraz rewizji finansowej, doświadczony wykładowca i trener, nauczyciel akademicki, związana z SKwP (Wiceprezes Zarządu Głównego), członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości, członek rad nadzorczych, doradca z zakresu rachunkowości.
 Andrzej Karpiak – biegły rewident, wieloletni praktyk specjalizujący się w zastosowaniu technik informatycznych w audycie, doświadczony wykładowca i trener, związany z PIBR (Prezes Regionalnej Rady jednego z regionalnych oddziałów) oraz z SKwP (Wiceprezes Zarządu jednego z oddziałów okręgowych), wiceprezes zarządu spółki audytorskiej.
 Adam Kęsik – biegły rewident, związany z PIBR i SKwP (wieloletni członek władz naczelnych tych organizacji oraz KKN PIBR), doświadczony wykładowca i trener specjalizujący się we wdrażaniu MSSF do praktyki rachunkowości w Polsce i aktywnym zarządzaniu finansowym.
 Monika Król-Stępień – biegły rewident, biegły sądowy z zakresu rachunkowości, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, doświadczony wykładowca i trener, nauczyciel akademicki, związana z SKwP (Wiceprezes Zarządu jednego z oddziałów okręgowych), członek rad nadzorczych, członek zarządu spółki zajmującej się audytem, usługami księgowymi oraz doradztwem.
 Dorota Mikulska – biegły rewident, biegły sądowy, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, doświadczony wykładowca i trener, nauczyciel akademicki, kontroler/wizytator KKN, prowadzi własną kancelarię audytorską.
 Roman Seredyński – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, autor publikacji z zakresu sprawozdawczości, audytu i rewizji finansowej, doświadczony wykładowca i trener, związany z PIBR (członek Regionalnej Rady jednego z regionalnych oddziałów), zarządzający dużą spółką zajmującą się audytem, usługami księgowymi oraz doradztwem podatkowym, giełdowym i biznesowym.

Miejsce realizacji szkoleń:
 Katowice, siedziba Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Sokolska 3.

Terminy szkoleń:
 Zostały podane odrębnie – na Kartach zgłoszeń.

Koszty szkoleń:
 Moduły   8 godz. – moduły: 2, 14, 20, 26, 28 – 270 zł
 Moduły 16 godz. – moduły: 4, 8, 27 – 540 zł
Powyższe ceny obejmują: szkolenie, serwis kawowy i catering.
Powyższe ceny nie obejmują materiałów szkoleniowych, których cena zostanie podana w Zawiadomieniach o szkoleniu.

Zniżka 5% od powyższych cen dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy.

Po zapoznaniu się z powyższą ofertą szkoleniową prosimy o przesłanie załączonej Karty zgłoszenia do dnia 31 lipca 2019 roku:
 pocztą elektroniczną na adres:
biuro@katowice.skwp.pl
 pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach, ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice

Maksymalna Ilość uczestników w zajęciach wykładowo-warsztatowych wynosi 40 osób.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udzielają:
 Urszula Gibas tel.(32)2538736,
 Marianna Ulfik tel.(32)2538736,
 Dział Szkolenia tel.(32)2538914.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane po skompletowaniu grup. 

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych