PODATKI (VAT, CIT, PIT) – ISTOTNE ZMIANY W 2019 ROKU

Termin szkolenia:
 26.03.2019r. (wtorek), godz. 9.00 (8 godzin dydaktycznych).

Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w warsztatach 1 osoby:
 290,- zł dla członków SKwP
 315,- zł dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

 

Prowadzący szkolenie:
 Mariusz Gałuszka – doradca podatkowy, były przewodniczący Oddziału Śląskiego KIDP, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez tut. Oddział, prowadzi własną kancelarię podatkowo-rachunkową.

Program szkolenia:

  
1. Podatek od towarów i usług:
  a) istotne nowelizacje wprowadzone w obszarze VAT w 2018 roku oraz problemowe zagadnienia pojawiające się w obszarze VAT w 2018 roku, w tym m. in.: mechanizm podzielonej płatności (split payment), należyta staranność, wymogi w zakresie kas rejestrujących (fiskalnych), zmiana definicji pierwszego zasiedlenia, zmiany w zakresie: rejestru podatników podatku VAT, dodatkowej sankcji w podatku VAT, zwolnienia podmiotowego, faktur VAT RR, wraz z przytoczonym, wybranym orzecznictwem NSA i WSA, a także interpretacjami KIS,
  b) wprowadzone i planowane zmiany w VAT na rok 2019, w tym m. in.: brak deklaracji VAT, obowiązkowe stosowanie split payment, skrócenie terminu w „uldze za złe długi”, kasy fiskalne online, nowe stawki VAT.

2. Podatki dochodowe (CIT, PIT):
  a) istotne nowelizacje wprowadzone w obszarze podatków dochodowych w 2018 roku oraz problemowe zagadnienia pojawiające się w obszarze podatków dochodowych w 2018 roku, w tym m.in. dochód z kapitałów, skutki podatkowe finansowania dłużnego, 50% kosztów uzyskania przychodów, minimalny podatek od dochodów z budynku, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze spadku, darowizny, wraz z przytoczonym, wybranym orzecznictwem NSA i WSA, a także interpretacjami KIS,
  b) wprowadzone i planowane zmiany w obszarze podatków dochodowych na rok 2019, w tym m.in.: obniżona stawka CIT, podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax), koszt używania samochodów w działalności, opodatkowanie dochodów z walut wirtualnych, preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, modyfikacja w zakresie cen transferowych, zmiany w zakresie: sposobu składania zeznań podatkowych, terminu i sposobu składania deklaracji PIT-11, sposobu pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

3. Konstytucja Biznesu – aspekty podatkowe, ustawa o STIR (Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej), ustawa o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zmiany ustawy ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Pozostałe informacje:
Należność za udział w warsztatach prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).
Szczegółowych informacji dot. warsztatów udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w  z przyczyn od siebie niezależnych.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
fax: +48322538709
e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych