X OGÓLNOPOLSKIE DNI RACHUNKOWOŚCI

 

W dniach 10-12 kwietnia 2019 roku w siedzibie katowickiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz w auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, już po raz dziesiąty, miały miejsce jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Rachunkowości.

Podstawowym celem tego wydarzenia, zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Klub Młodych Księgowych Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adresowanego do studentów i doktorantów z ośrodków akademickich w całej Polsce, była popularyzacja rachunkowości i pokrewnych  dziedzin  wiedzy. Przedmiotowe wydarzenie zostało uznane za ogólnopolski konkurs wiedzy o rachunkowości dla studentów I, II i III stopnia studiów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Patronat honorowy nad X Ogólnopolskimi Dniami Rachunkowości, obok Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, objęło Miasto Katowice, natomiast partnerami wydarzenia, obok Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, byli: Ernst & Young, Price Waterhouse Cooper Service Delivery Center, ACCA, Grant Thornton, UHY ECA oraz Wydawnictwo Rachunkowość.

W harmonogramie tegorocznej edycji Ogólnopolskich Dni Rachunkowości znalazły się: indywidualny i grupowy konkurs referatów, indywidualne i grupowe konkursy case studies przygotowane przez firmy partnerskie oraz indywidualny, dwuetapowy I Ogólnopolski Konkurs „Klubowe Wyzwanie Rachunkowe”, z pytaniami i zadaniami przygotowanymi przez katowicki Oddział Okręgowy SKwP i ACCA.

Ponadto w ramach Ogólnopolskich Dni Rachunkowości, dla wzbogacenia wydarzenia, miały miejsce wykłady, wystąpienia i szkolenia, odbyła się także konferencja pn. „Rachunkowość XXI wieku – kierunki zmian”.

Uczestnicy mieli również okazję poznać Katowice, biorąc udział w grze miejskiej – podążając szlakiem śląskiej tradycji oraz poznać pracę górnika – podczas podziemnej wycieczki w Kopalni Guido Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a także zapoznać się z działalnością Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz” oraz Klubu Młodych Księgowych.

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych