Zarząd Oddziału Okręgowego w Katowicach na kadencję 2019-2022:

Prezes: Henryk Herman

Wiceprezes ds. organizacyjnych: Marian Jagiełło

Wiceprezes ds. szkolenia: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska

Skarbnik: Anna Jeziorska-Hesse

Sekretarz: Zuzanna Krużołek

Członek: dr Andrzej Młynarczyk

Członek: prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff

Członek: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Piosik 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna Oddziału w Katowicach na kadencję 2019-2022:

Przewodniczący: Elżbieta Książkiewicz

Zastępca Przewodniczącego: Michał Przybyła

Członek: Mirosława Słońska

 

Okręgowy Sąd Koleżeński Oddziału w Katowicach na kadencję 2019-2022:

Przewodniczący: mec. Grażyna Bogaczyk

Zastępca Przewodniczącego: dr Aleksandra Szewieczek

Członek: Aleksandra Sebastianowicz

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych