PRAWO PRACY – ISTOTNE ZMIANY WPROWADZONE I PROJEKTOWANE

Termin szkolenia:
18.10.2019 roku (piątek), godz. 900 (8 godzin dydaktycznych).

Miejsce szkolenia:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby:
250,- zł – dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
275,- zł – dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

Prowadzący szkolenie:
mec. Grażyna Bogaczyk – doświadczony radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego i prawa pracy, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez tut. Placówkę, prowadzi własną kancelarię radcy prawnego.

Program szkolenia:

I. Zmiany w prawie pracy
1. Świadectwo pracy
2. Terminy wystawiania świadectw pracy

II. Dokumentacja pracownicza
1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej
2. Obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
3. Obowiązek informacyjny pracodawcy przy wydaniu świadectwa pracy
4. Obowiązek pracodawcy informowania pracowników i byłych pracowników o zmianach dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej
5. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – forma papierowa, elektroniczna
6. Informowanie pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

III. Akta pracownicze po zmianach
1. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
2. Nowe zasady przechowywania akt osobowych
3. Niszczenie dokumentacji pracowniczej
4. Odpowiedzialność pracodawcy za prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa pracy

IV. Wynagrodzenie za pracę
1. Zmiany w zakresie wypłaty wynagrodzenia
2. Miejsce, czas wypłaty wynagrodzenia

V. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
1. Podstawy prawne tworzenia i podmioty uprawnione do tworzenia PPK
2. Ustalanie i odprowadzanie składek na PPK
3. Zasady uczestniczenia osób zatrudnionych (pracowników, zleceniobiorców) w PPK

VI. Zatrudnianie młodocianych po zmianach
1. Pojęcie pracownika młodocianego
2. Zasady zatrudniania
3. Zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego
4. Ochrona zdrowia
5. Urlopy wypoczynkowe
6. Wynagrodzenie

VII. Planowane zmiany w zakresie prawa pracy

Pozostałe informacje:
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w  z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych