PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH - ODLICZENIA I ZWROTY, MECHANIZMY CHRONIĄCE FIRMĘ PRZED NIEUCZCIWYMI KONTRAHENTAMI – TRZYDNIOWY KURS

Termin kursu:
28-30.10.2019r. (poniedziałek-środa), godz. 900 (24 godziny dydaktyczne).

Miejsce kursu:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w kursie 1 osoby:
760,- zł – dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
790,- zł – dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

Prowadzący kurs:
Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, wieloletni pracownik urzędów skarbowych, starszy ekspert skarbowy, trener administracji skarbowej, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Program kursu:
1. Podatnicy podatku VAT – kto może a kto musi się zarejestrować
2. Podstawowe definicje: podatek naliczony, podatek należny, nadwyżka podatku, zwrot ci, zwrot bezpośredni
3. Zasady odliczenia podatku:
– prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE
– orzecznictwo krajowe oraz UE
4. Samochód w firmie – zasady odliczenia
5. Wyłączenia stosowania obniżenia podatku
6. Split payment; zasady stosowania, korzyści i pułapki
7. Nowa baza podatników jako narzędzie uszczelniające system podatku VAT (zakres danych, połączenie  wielu baz w jedną) – korzyści dla podatnika
8. Obowiązek dokonywania płatności na rachunek bankowy zawarty w nowej bazie - negatywne konsekwencje w przypadku płatności na rachunek niezamieszczony w bazie, jak wyeliminować negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek bankowy niewymieniony w bazie
9. Pliki JPK – korzyści dla podatnika
10. Faktury otrzymane po terminie. Faktury korygujące
11. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności:
– prawa i obowiązki wierzyciela
– prawa i obowiązki dłużnika
12. Zasady zwrotu podatku:
– terminy i zasady zwrotu
– przyspieszony zwrot
– zwrot a split payment
– szczególne procedury – zabezpieczenia i zwrot pod kredyt podatkowy
13. Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe, art. 108 ustawy

Cel kursu:
Zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu zasad działania podatku od towarów i usług, prawa do obniżenia podatku oraz do jego zwrotu; szczegółowe omówienie mechanizmów ograniczających wyłudzenia i ich konsekwencji dla podatników oraz pułapek czyhających w obrocie gospodarczym na podatników podatku VAT.

Pozostałe informacje:
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia kursu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych