OBSŁUGA PROGRAMU ZUS "PŁATNIK" OD PODSTAW –

DWUDNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

Termin warsztatów:
17-18.09.2019 roku (wtorek-środa), godz. 900 (12 godzin dydaktycznych).

Miejsce warsztatów:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w warsztatach 1 osoby:
360,- zł – dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
390,- zł – dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

Prowadzący warsztaty:
Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez tut. Placówkę, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę.

Program warsztatów:
I. Wzory dokumentów przekazywanych do ZUS – zasady wypełnienia

II. Obsługa programu ZUS „Płatnik”:
1. Podstawowe zasady pracy w programie, omówienie menu głównego
2. Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego
3. Tworzenie dokumentów pierwszorazowych:
– zgłoszeniowych
– rozliczeniowych
– innych
4. Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych
5. Dokumenty zmiany i korekty
6. Obsługa kreatorów dokumentów Menu Narzędzia/Twórz dokumenty
7. Pobieranie danych z ZUS – omówienie:
– komponenty i słowniki
– statusy przetworzenia
– kartoteki płatnika i ubezpieczonych
8. Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania) – omówienie:
– wysyłka papierowa (do 5 osób) / elektroniczna (powyżej 5 osób)
– wyjaśnienie pojęć certyfikatów / podpisów
– przebieg procesu

III. Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS – ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany:
1. Zgłoszeniowych płatnika
2. Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin: ZUA i ZZA, ZWUA, ZCNA
3. Tworzenie  dokumentów KOA, ustalenie liczby ubezpieczonych do DRA i IWA
4. Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR)
5. Omówienie załączników do zawiadomień:
– lista ubezpieczonych dla których brak jest raportów imiennych
– wypisy z raportów imiennych, wykaz raportów imiennych
– wypis z deklaracji wraz z WDR, rozbieżności pomiędzy DRA i WDR
– wykaz deklaracji powtórzeniowych
6. Korekty dokumentów rozliczeniowych: DRA, RCA, RSA, RZA
7. Inne: IWA, ZSWA

IV. Nowe dokumenty ubezpieczeniowe wprowadzanie do użytku od 2019 roku i ich funkcje
1. Wykorzystanie danych otrzymywanych z ZUS do wykonywania korekt – informacje z PUE
2. Szczególne zasady obsługi korekt (m.in. korekta składek ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych – zgon ubezpieczonego, zmiana zasiłku, więcej niż jedna umowa zlecenia itp.)

V. Ćwiczenia praktyczne

Pozostałe informacje:
Należność za udział w warsztatach prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).

Szczegółowych informacji dot. warsztatów udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl

 

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych