PODATEK VAT DLA POCZĄTKUJĄCYCH – TRZYDNIOWY KURS

Termin kursu:
07-09.10.2019r. (poniedziałek-środa), godz. 900 (24 godziny dydaktyczne).

Miejsce kursu:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w kursie 1 osoby:
760,- zł – dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
790,- zł – dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

Prowadzący kurs:
Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, wieloletni pracownik urzędów skarbowych, starszy ekspert skarbowy, trener administracji skarbowej, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Program kursu:
1. Co to jest podatek od towarów i usług: podstawowe definicje, zasady, stawki.
2. Rejestracja do podatku VAT, skutki braku rejestracji w terminie.
3. Odliczanie VAT. Wyłączenia z odliczania.
4. Obliczanie proporcji VAT i roczna korekta VAT przy tzw. sprzedaży mieszanej.
5. Obowiązek podatkowy – kiedy należy rozliczyć VAT od sprzedaży.
6. Rejestr sprzedaży i zakupów VAT
7. Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT
8. Rozliczenie miesięczne lub kwartalne – jak wybrać. Metoda kasowa w rozliczeniu VAT.
9. Składanie deklaracji VAT i opłacanie podatku. Jak skorygować deklarację VAT.
10. Różnica między nadpłatą podatku a nadwyżką podatku. Jak je wykorzystać.
11. Odwrotne obciążenie VAT/odwrócony VAT. Kiedy podatnik musi stosować tą zasadę
12. Ulga VAT na złe długi. Obowiązki wierzyciela. Prawa dłużnika.
13. Co to jest mechanizm podzielonej płatności MPP (split payment) i jak go stosować. Wady i zalety.
14. Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących. Kiedy nota korygująca.
15. Wystawianie faktur zaliczkowych.
16. Faktury szczególne: faktura uproszczona, faktura VAT małego podatnika stosującego metodę kasową, faktura VAT RR, faktura VAT marża.
17. Duplikaty faktur.
18. Faktura w języku obcym.
19. Refakturowanie.
20. Różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną. Kary za fikcyjne faktury.
21. Samofakturowanie.
22. Anulowanie faktury.
23. Pro forma – co to jest i kiedy się ją wystawia.
24. Faktura czy rachunek?
25. Wykreślenie z rejestru VAT.
26. VAT przy zawieszeniu firmy.
27. Rozliczenie VAT przy zakończeniu działalności.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej.

Pozostałe informacje:
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia kursu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych