PODATEK VAT – ISTOTNE ZMIANY WPROWADZONE I PROJEKTOWANE

Termin szkolenia:
     16.09.2019r. (poniedziałek), godz. 900 (8 godzin dydaktycznych).

Miejsce szkolenia:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby:
290,- zł – dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
315,- zł – dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

Prowadzący szkolenia:
Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, wieloletni pracownik urzędów skarbowych, starszy ekspert skarbowy, trener administracji skarbowej, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Program szkolenia:
1. Zmiany wprowadzone w 2019 roku: opodatkowanie bonów, kasy rejestrujące, miejsce świadczenia usług cyfrowych, ulga na złe długi, faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych.
2. Kasy on-line – uchwalona ustawa.
3. Matryca nowych stawek VAT, PKWiU i nomenklatura scalona (CN) na gruncie VAT.
4. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).
5. Nowy schemat JPK-VAT, likwidacja deklaracji VAT – których?
6. Centralny Rejestr Faktur.
7. Obligatoryjny split payment.
8. Obowiązek umieszczania NIP na paragonie, konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez NIP, faktur bez NIP w ewidencji VAT.
9. Nowe przypadki, w których ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT.
10. Nowa „stawka” dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT.
11. Nowe podmioty wyłączone z zakresu zwolnienia podmiotowego.
12. Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji, wykreślania i przywracania rejestracji jako podatnik VAT czynny.
13. Zmiany w definicji „pierwszego zasiedlenia”.
14. Pozostałe zmiany w zależności od stanu prac legislacyjnych.
15. Aktualne problemy rozliczania podatku należnego i podatku naliczonego w transakcjach krajowych; przegląd aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej.

Cel szkolenia:
Zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zmian wprowadzonych w zakresie podatku od towarów i usług oraz pułapek czyhających na podatników w obrocie gospodarczym.

Pozostałe informacje:
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia kursu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych