REWOLUCJA W STOSOWANIU SPLIT PAYMENT. OBLIGATORYJNA PODZIELONA PŁATNOŚĆ DLA TOWARÓW I USŁUG WRAŻLIWYCH. NOWELIZACJA OD 1 LISTOPADA 2019 ROKU

Termin szkolenia:
6.11.2019r. (środa), godz. 900 (8 godzin dydaktycznych).

Miejsce szkolenia:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby:
290,- zł – dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
315,- zł – dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

Prowadzący szkolenia:
Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, wieloletni pracownik urzędów skarbowych, starszy ekspert skarbowy, trener administracji skarbowej, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Program szkolenia:
1. Mechanizm podzielonej płatności ("split payment") – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT
 a) podzielona płatność – nowela ustawy o VAT, w tym w szczególności przepisy obowiązujące od 1 listopada 2019 roku oraz Prawa Bankowego,
 b) dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?
 c) jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?
 d) korzyści zastosowania „split payment”.
2.Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym
 a) kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 b) „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?
 c) czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 d) czy wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?
 e) czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?
 f) jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 g) do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
 h) na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 i) egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 j) jak zasilać i obciążać rachunek VAT?
3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie "split payment".
4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a "split payment"
 a) częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 b) podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 c) podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,
 d) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,
 e) formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.
5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu "split payment"
 a) prawo do odliczenia VAT a „split payment”,
 b) termin zwrotu VAT a „split payment”,
 c) transakcje międzynarodowe a „split payment”.

Cel szkolenia:
Zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania podatku od towarów i usług. Zostaną szczegółowo omówione zasady stosowania split payment – korzyści i konsekwencje dla podatnika w związku z wprowadzonymi zmianami.

Pozostałe informacje:
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia kursu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych