WSZYSTKO O KASACH FISKALNYCH – PODSTAWY PRAWNE, ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE, KASY ON LINE

Termin szkolenia:
10.10.2019r. (czwartek), godz. 900 (8 godzin dydaktycznych).

Miejsce szkolenia:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby:
290,- zł – dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
315,- zł – dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

Prowadzący szkolenia:
Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, wieloletni pracownik urzędów skarbowych, starszy ekspert skarbowy, trener administracji skarbowej, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Program szkolenia:
1. Przepisy normujące zagadnienia dotyczące kas fiskalnych w 2019 roku.
2. Kasy fiskalne on line.
3. Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania.
4. Utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania.
5. Warunki stosowania kas fiskalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących z późniejszymi zmianami.
6. Dokumenty niezbędne przy instalacji kasy: zgłoszenie danych dotyczących kasy, fiskalizacja, numer unikatowy, numer ewidencyjny.
7. Podział kas fiskalnych, kryteria kasy.
8. Warunki techniczne kasy fiskalnej.
9. Ulga na zakup kas fiskalnych: warunki skorzystania, sposoby odliczenia.
10. Zwrot ulgi z tytułu zakupu kas: zaprzestanie używania kasy, zakończenie działalności, zawieszenie działalności, spóźniony przegląd techniczny, sprzedaż przedsiębiorstwa.
11. Konsekwencje naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
12. Obowiązki podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących.
13. Awaria kasy rejestrującej.
14. Zmiana miejsca używania kasy rejestrującej.
15. Zakończenie pracy kasy rejestrującej.
16. Konieczność wymiany modułu fiskalnego.
17. Utrata kasy w wyniku kradzieży.
18. Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji:
 a) zwrot towaru z paragonem,
 b) zwrot towaru bez paragonu,
 c) brak odbioru towaru przez klienta (np. sprzedaż za pobraniem) i anulowanie paragonu,
 d) zwrot towaru z paragonem/innym dokumentem, ale bez podpisu nabywcy na protokole zwrotu towaru,
 e) zwrot towaru lub przyznanie rabatu, w sytuacji kiedy do paragonu została wystawiona faktura,
 f) udzielenie rabatu potransakcyjnego,
 g) oczywista pomyłka stwierdzona w momencie sprzedaży,
 h) omyłka co do ceny, ilości, nazwy, stawki VAT stwierdzona po dłuższym czasie – brak paragonu,
 i) brak zaewidencjonowania sprzedaży na kasie/zrobienie tego po terminie,
 j) ewidencjonowanie zaliczki na kasie w jednym okresie, a sprzedaż w kolejnym.
19. Omówienie interpretacji podatkowych.

Cel szkolenia:
Zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących kas fiskalnych, zasad użytkowania urządzeń, poznania metod korygowania lub anulowania sprzedaży wprowadzonej do kasy. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia ewidencji zwrotów, reklamacji, pomyłek oraz pułapek czyhających na użytkowników kas.

Pozostałe informacje:
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia kursu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych