TRZY BEZPŁATNE ODCZYTY DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
PROWADZONE PRZEZ WYKŁADOWCÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS) ODDZIAŁU W CHORZOWIE I IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ (IAS) W KATOWICACH
LISTOPAD-GRUDZIEŃ


Miejsce odczytów:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Prowadzący odczyty oraz tematy, daty i programy odczytów:
Maria Palacz Szymczyk – wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie

ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
19 listopada 2019 (wtorek), godz. 10.00

1. Zgłoszenie płatnika składek na podstawie wpisu do CEIDG i KRS
2. Zgłoszenie do ubezpieczeń
3. Rozliczanie i opłacanie składek:
 a) terminy przekazywania dokumentów i opłacania składek
 b) wysokość składek na ubezpieczenia
 c) „ulga na start”
 d) „preferencyjne składki”
 e) „mały ZUS”
 f) konsekwencje nie opłacenia składek lub opłacenia ich po terminie
 g) forma przekazywania dokumentów oraz opłacania składek
 h) zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne pełne miesiące - kogo dotyczy, jakie warunki trzeba spełnić.
4. Program Płatnik (IPP) – zasady działania, funkcjonalności, korzyści
5. Podstawowe informacje o ulgach

 

Wykładowca/trener Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) – WPROWADZONE OD DNIA: 1 WRZEŚNIA I 1 LISTOPADA 2019 ROKU ORAZ WCHODZĄCE W ŻYCIE OD DNIA: 1 STYCZNIA I 1 KWIETNIA 2020 ROKU
23 listopada 2019 (sobota), godz. 11.00

 

Maria Palacz Szymczyk – wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie 

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU OSÓB PRACUJĄCYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH. UMOWA-ZLECENIE I INNE AKTYWNOŚCI ZAWODOWE
2 grudnia 2019 (poniedziałek), godz. 10.00

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących umowę zlecenie, a także omówienie zbiegów tytułów do ubezpieczeń
2. Obowiązujące przepisy dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz wykonujących umowy cywilno-prawne
3. Uprawnienia ZUS wynikające z zapisu art. 34 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – omówienie uprawnień i związanych z tym zagadnieniem realizowanych postępowań przez ZUS

Pozostałe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest pisemne lub telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w odczytach.
Szczegółowych informacji dot. odczytów udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania odczytów z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

 

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych