BEZPŁATNE ODCZYTY DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
PROWADZONE PRZEZ WYKŁADOWCĘ ZUS
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ


Miejsce odczytów:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Prowadzący odczyty:
Maria Palacz Szymczyk – wykładowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie

Tematy, daty i programy odczytów:
ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW
25 września 2019, godz. 10.00

1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
2. Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emertytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 nr 161 poz. 1106 z późn. zm.)

ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
19 listopada 2019, godz. 10.00

1. Zgłoszenie płatnika składek na podstawie wpisu do CEIDG i KRS
2. Zgłoszenie do ubezpieczeń
3. Rozliczanie i opłacanie składek:
 - terminy przekazywania dokumentów i opłacania składek
 - wysokość składek na ubezpieczenia
 - „ulga na start”
 - „preferencyjne składki”
 - „mały ZUS”
 - konsekwencje nie opłacenia składek lub opłacenia ich po terminie
 - forma przekazywania dokumentów oraz opłacania składek
 - zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne pełne miesiące - kogo dotyczy, jakie warunki trzeba spełnić.
4. Program Płatnik (IPP) – zasady działania, funkcjonalności, korzyści
5. Podstawowe informacje o ulgach

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU OSÓB PRACUJĄCYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH. UMOWA-ZLECENIE I INNE AKTYWNOŚCI ZAWODOWE
2 grudnia 2019, godz. 10.00

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących umowę zlecenie, a także omówienie zbiegów tytułów do ubezpieczeń
2. Obowiązujące przepisy dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz wykonujących umowy cywilno-prawne
3. Uprawnienia ZUS wynikające z zapisu art. 34 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – omówienie uprawnień i związanych z tym zagadnieniem realizowanych postępowań przez ZUS

Pozostałe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest pisemne lub telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w odczytach.
Szczegółowych informacji dot. odczytów udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania odczytów z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

 

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych