Z ŻALEM ZAWIADAMIAMY O ŚMIERCI
PANI STANISŁAWY MOTYKI

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 26 września 2019 roku zmarła Śp. Pani Stanisława Motyka, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Pani Stanisława Motyka była dyplomowanym biegłym księgowym, biegłym rewidentem, wieloletnim członkiem katowickiego Oddziału Stowarzyszenia (od 1961 roku), wieloletnią przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Oddziału, wieloletnim członkiem i Skarbnikiem Zarządu Oddziału (wojewódzkiego, okręgowego) w Katowicach, prelegentem i wykładowcą z zakresu księgowości i finansów na kursach i szkoleniach, autorką rozwiązań branżowych z zakresu księgowości i kontroli wewnętrznej oraz pierwszych wytycznych do badania sprawozdań finansowych przez spółki z udziałem kapitałowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Została Ona odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „ Za zasługi dla finansów PRL”, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych”.

Zachowamy w pamięci Jej mądrość, życzliwość i przyjaźń oraz wdzięczność za dzielenie się pasją pracy i działalności zawodowej.

Łącząc się w żałobie z Rodziną Śp. Pani Stanisławy składamy wyrazy szczerego współczucia
Zarząd, Członkowie Komisji i Klubów, Pracownicy oraz cała Społeczność Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 30 września 2019 roku o godz. 12.00 w Kościele p.w. Św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu.

 

 


 


 

 


 

 

 

 

 

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych