Aktualności

Uzyskaliśmy zaświadczenia

  • o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

  • o wpisie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice

więcej »

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium