Archiwum 2011

 


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje o zakończeniu realizacji Projektu

 

„Kwalifikacje Księgowo-Informatyczne Twoją szansą na rynku pracy”

 

W okresie od kwietnia 2011 r. do września 2012 r. wsparciem objętych zostało 200 osób pracujących z woj. śląskiego, które chciały z własnej inicjatywy zdobyć nowy zawód lub podwyższyć posiadaną wiedzę.
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące Moduły (kursy):
· Moduł I „Rachunkowość od podstaw”
· Moduł II „Rachunkowość MŚP”
Kursy były realizowane wg autorskich programów, zatwierdzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach w grupach dwudziestoosobowych poza godzinami pracy.
Celem przeprowadzonych szkoleń było podniesienie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności informatycznych w zakresie obsługi komputera i programu finansowo księgowego.
W ramach każdego Modułu, obok zajęć branżowych, odbyły się warsztaty psychologiczne dla kobiet.
Ponadto do każdego modułu został zorganizowany Trening Umiejętności Społecznych, na potrzeby którego został opracowany autorski program wykorzystujący rezultaty modelu intermonitoringu wypracowanego w ramach EAQUAL.
Projekt jest zgodny z polityką horyzontalną UE w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnia wdrożenie modelu intermonitoringu i bilansu kompetencji.
Większość przeszkolonych osób jak wynika z badań ewaluacyjnych, zwiększyło zaufanie we własne siły i podniosło poziom samooceny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH


informuje, że w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"w sierpniu odbyły się egzaminy w Katowicach i Rybniku:
- MODUŁU I - "Rachunkowość od podstaw" - 3 edycja w Katowicach
i 2 edycja w Rybniku - 09.08.2012 r.
- MODUŁU II -"Rachunkowość MŚP" - 3 edycja w Katowicach - 08.08.2012 r.

Egzaminy wypadły pomyślnie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH


informuje, że w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"w sierpniu odbędą się egzaminy w Katowicach i Rybniku:
- MODUŁU I - "Rachunkowość od podstaw" - 3 edycja w Katowicach
i 2 edycja w Rybniku - 09.08.2012 r.
- MODUŁU II -"Rachunkowość MŚP" - 3 edycja w Katowicach - 08.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Edytor zródła htmlZawijanie wierszy

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH


informuje, że w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"w czerwcu odbyły się egzaminy:
- MODUŁU I - "Rachunkowość od podstaw" - 2 edycja w Katowicach - 01.06.2012 r.
- MODUŁU II -"Rachunkowość MŚP" - 2 edycja w Rybnik - 26.06.2012 r.

Egzaminy wypadły pomyślnie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH


informuje, że w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"w czerwcu odbędą się egzaminy:
- MODUŁU I - "Rachunkowość od podstaw" - 2 edycja w Katowicach - 01.06.2012 r.
- MODUŁU II -"Rachunkowość MŚP" - 2 edycja w Rybnik - 26.06.2012 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

z dniem 01 lutym 2012 roku zamyka nabór na:

BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że

w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"

zajęcia na biegnących kursach z Modułu I i II, prowadzone są przez praktyków z dziedziny rachunkowości i rachunkowości informatycznej.

Uczestnicy kursów otrzymali materiały dydaktyczne i podręczniki, które zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na szkoleniach prowadzona jest na bieżąco ewaluacja realizacji Projektu wywiady z uczestnikami, ankiety).

Zajęcia realizowane są zgodnie z otrzymanymi harmonogramami szkoleń oraz z polityką równych szans w miłej atmosferze.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

informuje, że
w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"W styczniu i w lutym rozpoczęły się nowe edycje szkoleń:
- MODUŁU I - "Rachunkowość od podstaw" - II i III edycja w Katowicach
- MODUŁU II - "Rachunkowość MŚP" - III edycja w Katowicach oraz w Rybniku
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem zajęć.
Przeszkolonych zostanie 100 osób.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

informuje, że
w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"W listopadzie i grudniu 2011 r. odbyły się w Katowicach i Rybniku egzaminy
z MODUŁU I - "Rachunkowość od podstaw"
i MODUŁU II - "Rachunkowość MŚP"
Egzaminy wypadły pomyślnie.

W styczniu i w lutym rozpoczną się nowe edycje szkoleń:
- MODUŁU I - "Rachunkowość od podstaw" - dwie edycje w Katowicach i jedna edycja w Rybniku
- MODUŁU II - "Rachunkowość MŚP" - jedna edycja w Katowicach i jedna edycja w Rybniku
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem zajęć.
Przeszkolonych zostanie 100 osób.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

informuje, że
w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"odbędą się egzaminy na szkoleniach:
w Katowicach
MODUŁ II - "Rachunkowość MŚP" - 2 edycja - 12.12.2011 r.
w Rybniku
MODUŁ II - "Rachunkowość MŚP" - 1 edycja - 19.12.2011 r.MODUŁ II - "Rachunkowość MŚP" - 2 edycja - 12.12.2011 r.w RybnikuMODUŁ II - "Rachunkowość MŚP" - 1 edycja - 19.12.2011 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

zaprasza
osoby 45+ oraz osoby ze średnim i niższym wykształceniem
na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"MODUŁ I - "Rachunkowość od podstaw"
MODUŁ II - "Rachunkowość MŚP"

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn pracujących województwa śląskiego
Rekrutacja rozpocznie się 01 grudnia 2011 roku.
Miejsce szkolenia KATOWICE i RYBNIK

W ramach szkolenia organizowane będą dodatkowe formy wsparcia (konsultacje, warsztaty), których celem będzie zapewnienie pomocy w skutecznym przyswojeniu wiedzy z zakresu księgowości

Szczegóły w biurach:

SKwP ZG w Warszawie
O/O Katowice
40-084 Katowice
ul. Sokolska 3
tel. (32) 253-89-14

SKwP ZG w Warszawie
O/O w Rybniku
44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 9
tel. (32) 739-58-37

 


Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokolskiej 3, w pokoju 23.
- od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00
- w sobotę od godz. 10.00 do 13.00
i w Punkcie Rekrutacyjnym w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9 w pokoju 8
- w poniedziałek i środę w godz. od 07.00 do 9.00 i od 16.00 do 18.00
- w wtorek, czwartek i piątek w godz. od 07.00 do 09.00

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

informuje, że
w ramach projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"

odbędą się egzaminy na szkoleniach:

w Katowicach
MODUŁ I - "Rachunkowość od podstaw" - 1 edycja - 23.11.2011 r.
MODUŁ II - "Rachunkowość MŚP" - 1 edycja - 24.11.2011 r.

w Rybniku
MODUŁ I - "Rachunkowość od podstaw" - 1 edycja - 29.11.2011 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że

w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"

zajęcia na biegnących kursach z Modułu I i II, prowadzone są przez praktyków z dziedziny rachunkowości i rachunkowości informatycznej.

Uczestnicy kursów otrzymali materiały dydaktyczne i podręczniki, które zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na szkoleniach prowadzona jest na bieżąco ewaluacja realizacji Projektu wywiady z uczestnikami, ankiety).

Zajęcia realizowane są zgodnie z otrzymanymi harmonogramami szkoleń oraz z polityką równych szans w miłej atmosferze.

 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

informuje, że
12 września br w ramach projektu
"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"
rozpocznie się szkolenie

MODUŁ II RACHUNKOWOŚĆ MŚP - 1 edycja w Rybniku


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Punkt rekrutacyjny

OD 04.07.2011 r. DO 26.07.2011 r.
będzie czynny:
w Katowicach:
w poniedziałki i środy w godz. od 14.00 do 16.30
w wtorki, czwartki, piątki w godz. od 09.00 do 15.30
w Rybniku:
w poniedziałki i środy w godz. od 14.00 do 17.00
w wtorki, czwartki, piątki w godz. od 07.00 do 11.00

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że
w ramach projektu
"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"
rozpoczną się szkolenia
- 05 lipca br. - MODUŁ I RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW - 1 edycja w Rybniku
- 07 lipca br. - MODUŁ II RACHUNKOWOŚĆ MŚP - 1 edycja w Katowicach
29 sierpnia br. - MODUŁ II RACHUNKOWOŚĆ MŚP - 2 edycja w Katowicach
- 11 lipca br. - MODUŁ I RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW - 1 edycja w Katowicach


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na przygotowanie cateringu dla  potrzeb Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach, 40-084 Katowice, ul. Sokolska 3, NIP 526-030-79-56, REGON 007026416 - Beneficjenta   projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-193/10 pn. „Kwalifikacje księgowo-iformatyczne Twoją szansą na rynku pracy" Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie  8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje wprowadzające

Dane Zamawiającego
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
NIP 526-030-79-56
REGON  007026416
Fax do korespondencji w sprawie zamówienia 032/2538-736
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia : biuro@katowice.skwp.pl

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie cateringu: wymaganych w warunkach zamówienia określonych w Załączniku Nr 1.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych


Termin i miejsce wykonania zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia lipiec 2011 r. - wrzesień 2012 r.
 2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia określone w Załączniku Nr 1


Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą  przedmiotu zamówienia;
 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. zaoferują wykonanie i sprzedaż przedmiotu zamówienia, który spełnia wymagania określone w Załączniku Nr 1;
 5. złożą ofertę z wymaganymi w treści opisu i warunków zamówienia oświadczeniami i dokumentami.


Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu

 1. Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2;
 2. Kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia;
 2. Oferta powinna być sporządzona  według wzoru oferty stanowiącego Załącznik Nr 3.Dostawca może zaproponować tylko jedną cenę brutto tj. uwzględniając podatek od towarów i usług, skalkulowaną na 1 osobę uwzględniającą wszystkie elementy określone w Załączniku Nr 1;
 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
  1. oferta przygotowana zgodnie z wzorem oferty - Załącznik Nr 3,
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2,
  3. Kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej "Catering"


Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w biurze Zamawiającego - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach w terminie do dnia 27.06.2011 r. do godz. 1000.
 2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.


Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena „brutto" oraz proponowany skład posiłku/osobę

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Dostawcami.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Dostawcami jest Dyrektor Biura O/O SKwP w Katowicach - Pani Marianna Ulfik.

 

Załączniki do pobrania:

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Szanowni Państwo
Oddział Okręgowy w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do udziału w projekcie:

"Kwalifikacje księgowo informatyczne Twoją szansą na rynku pracy" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI OD 20 maja 2011 r.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach informuje, że uzyskał dofinansowanie za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

na 

bezpłatne szkolenia w ramach Projektu

"Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy"

w Katowicach i Rybniku

Moduł I - "Rachunkowość od podstaw"

Moduł II - "Rachunkowość w MŚP"

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych