Archiwum EFS 2012-2014

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, o zakończeniu realizacji Projektu


w ramach Projektu


"Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"


W okresie od października 2012 r. do marca 2014 r. wsparciem objętych zostało 220 osób pracujących z woj. śląskiego, które chciały z własnej inicjatywy zdobyć nowy zawód lub podwyższyć posiadaną wiedzę.
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące Moduły (kursy): 

- MODUŁ I "MSR/MSSF podstawą działalności firmy w UE"

- MODUŁ II "Księgowy w firmie

 

- MODUŁ III "Specjalista do spraw rachunkowości"

- MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami"


Kursy były realizowane wg autorskich programów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach w grupach dwudziestoosobowych poza godzinami pracy.
Celem przeprowadzonych szkoleń było podniesienie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności informatycznych w zakresie obsługi programu finansowo-księgowego SYMFONIA oraz programu PŁATNIK.
W ramach każdego Modułu, obok zajęć branżowych, odbyły się warsztaty psychologiczne dla kobiet.
Projekt jest zgodny z polityką horyzontalną UE w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnia wdrożenie modelu intermonitoringu i bilansu kompetencji.
Większość przeszkolonych osób jak wynika z badań ewaluacyjnych, zwiększyło zaufanie we własne siły i podniosło poziom samooceny.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


pn. "Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"


Odbyły się egzaminy na szkoleniach


w Katowicach

 

MODUŁ III "Specjalista do spraw rachunkowości" - 2 edycja - 03.02.2014r.

MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami" - 2 edycja - 11.02.2014r.w Rybniku

 

MODUŁ III "Specjalista do spraw rachunkowości" - 1 edycja - 04.02.2014r.

MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami" - 2 edycja - 20.01.2014r.


Egzaminy wypadły pomyślnie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


pn. "Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"


Odbył się egzamin na szkoleniu w Katowicach

 

MODUŁ I "MSR/MSSF podstawą działalności firmy w UE"
- 2 edycja - 03.12.2013r.

EGZAMIN WYPADŁ POMYŚLNIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


pn. "Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"


Odbędą się egzaminy na szkoleniach


w Katowicach

 

MODUŁ III "Specjalista do spraw rachunkowości" - 2 edycja - 03.02.2014r.

MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami" - 2 edycja - 11.02.2014r.w Rybniku

 

MODUŁ III "Specjalista do spraw rachunkowości" - 1 edycja - 04.02.2014r.

MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami" - 2 edycja - 20.01.2014r.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


pn. "Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"


Odbędzie się egzamin na szkoleniu w Katowicach

 

MODUŁ I "MSR/MSSF podstawą działalności firmy w UE"
- 2 edycja - 03.12.2013r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


pn. "Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"


Odbył się egzamin na szkoleniu w Katowicach

 

MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami
- 1 edycja - 15.10.2013r.

Egzamin wypadł pomyślnie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


pn. "Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"


Rozpocznie się szkolenie

MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami"
- 2 edycja w Katowicach - 26.09.2013r.


Odbędzie się egzamin na szkoleniu w Katowicach

MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami
- 1 edycja - 15.10.2013r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


pn. "Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"

odbędzie się egzamin na szkoleniu w Katowicach

MODUŁ III "Specjalista ds. rachunkowości" - 1 edycja - 18.07.2013r.
 
 
 
 
 
  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


pn. "Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"

odbył się egzamin na szkoleniu w Katowicach

MODUŁ I "MSR/MSSF podstawą działalności firmy w UE" - 1 edycja - 10.06.2013r.

Rozpoczęły się szkolenia:

12 czerwca br. - MODUŁ III "Specjalista ds. rachunkowości
- 2 edycja w Katowicach

13 czerwca br. - MODUŁ III "Specjalista ds. rachunkowości
- 1 edycja w Rybniku

18 czerwca br. - MODUŁ I "MSR/MSSF podstawą działalności firmy w UE"
- 2 edycja w Katowicach

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


pn. "Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"

odbędzie się egzamin na szkoleniu w Katowicach

MODUŁ I "MSR/MSSF podstawą działalności firmy w UE" - 1 edycja - 10.06.2013r.

rozpoczną się szkolenia:

12 czerwca br. - MODUŁ III "Specjalista ds. rachunkowości
- 2 edycja w Katowicach

13 czerwca br. - MODUŁ III "Specjalista ds. rachunkowości
- 1 edycja w Rybniku

18 czerwca br. - MODUŁ I "MSR/MSSF podstawą działalności firmy w UE"
- 2 edycja w Katowicach

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach


zaprasza do udziału w szkoleniu

II POZIOM SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI


w ramach Projektu "PROFESIONALNY KSIĘGOWY"


ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI


07 maja 2013r.


Szczegółowe informacje o Projekcie udzielane są w Biurze Projektu

40-084 Katowice, ul. Sokolska 3,

tel/fax 32/2538736 lub 787766013

oraz na stronie www.fhu-jozefkrol.pl

mail: katowice@fhu-jozefkrol.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 16:30

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


"Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"

odbyły się egzaminy na szkoleniach w Rybniku

MODUŁ IV "Nowoczesne zarządzanie kadrami" - 1 edycja - 25.04.2013r.

MODUŁ II "Księgowy w firmie" - 1 edycja - 06.05.2013r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


"Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"

zajęcia na biegnących kursach z Modułu I i II, III, IV, prowadzone są przez praktyków z dziedziny rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy, biegłych rewidentów i prawników

Uczestnicy kursów otrzymali materiały dydaktyczne i podręczniki, które zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na szkoleniach prowadzona jest na bieżąco ewaluacja realizacji Projektu, ankiety).

Zajęcia realizowane są zgodnie z otrzymanymi harmonogramami szkoleń oraz z polityką równych szans w miłej atmosferze.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach

informuję, że


w ramach Projektu


"Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"


rozpocznie się szkolenie

w Katowicach


- 19 marca br. - MODUŁ IV Nowoczesne zarządzanie kadrami - 1 edycja


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

informuje, że

 

w ramach projektu

"Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne Szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"

 

rozpoczęły się szkolenia

- 05 grudnia br. - MODUŁ I MSR/MSSF podstawą działalności firmy w UE
- 1 edycja w Katowicach

- 06 grudnia br. - MODUŁ III Specjalista ds. rachunkowości
- 1 edycja w Katowicach

- 10 grudnia br. - MODUŁ II Księgowy w firmie
- 1 edycja w Rybniku

- 11 grudnia br. - MODUŁ IV Nowoczesne zarządzanie kadrami
- 1 edycja w Rybniku


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

z dniem 28 listopada 2012 roku zamyka nabór na:

 

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

"Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne Szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
40-084 Katowice ul.Sokolska 3
tel/fax (32) 253 89 14

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na przygotowanie cateringu dla potrzeb Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach, 40-084 Katowice, ul. Sokolska 3, NIP 526-030-79-56, REGON 007026416 – Beneficjenta projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-748/11 pn. „Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączeniu - Opis i Warunki zamówieniaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
zaprasza do udziału w projekcie:

 

"Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne Szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"

 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejkiego Funduszu Społecznego

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI
OD 29 października 2012 r. od godz. 14.00Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego--WIĘCEJ--
 

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

zaprasza na bezpłatne  szkolenia w ramach Projektu

"Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne Szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Oddz. Katowice"


Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn pracujących województwa śląskiego

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące Moduły ( kursy)

- w Katowicach:

 • - Moduł I - MSR/MSFF
 • - Moduł III - Specjalista ds. rachunkowości
 • - Moduł IV - Nowoczesne zarządzanie kadrami

- w Rybniku:

 • - Moduł II - Księgowy w firmie
 • - Moduł III - Specjalista ds. rachunkowości
 • - Moduł IV - Nowoczesne zarządzanie kadrami

Rekrutacja prowadzona  jest w Biurze Projektu w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokolskiej 3 - pokój 21 i 23

w godzinach: 

 • - od poniedziałku do piątku w godz. od 1400 do 1800 z wyjątkiem 31.10.2012 r.  i 02.11.2012 r.
 • - w sobotę od godz. 1000 do godz. 1300 z wyjątkiem 03.11.2012 r.

i w Punkcie Rekrutacyjnym w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9 pokój 8

w godzinach:

 • - od poniedziałku do czwartku w godz. od 1400 do 1800

Szczegóły w biurach:

SKwP ZG w Warszawie
O/O Katowice
40-084 Katowice
ul. Sokolska 3
tel. (32) 253-89-14

SKwP ZG w Warszawie
O/O w Rybniku
44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 9
tel. (32) 739-58-37

Załączniki:

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne

 


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje , że uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu

 

"Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne Szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"

 

- MODUL I - MSR/MSSF podstawa działalności firmy w UE.
- MODUŁ II - Księgowy w firmie.
- MODUŁ III - Specjalista d/s rachunkowości.
- MODUŁ IV - Nowoczesne zarządzanie kadrami.

Moduły I, III, IV realizowane w O/O SKwP w Katowicach.
Moduły II, III, IV realizowane w OT SKwP w Rybniku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych