Kontakt

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie, Oddział Okręgowy w Katowicach

40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
Dział szkoleń: (0-32) 253-89-14,
Dział ogólny: (0-32) 253-87-36,
  fax: (0-32) 253-87-09
E-mail: biuro@katowice.skwp.pl

Nr naszego konta:
PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych