KURS MODUŁ I

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI W MŚP

 

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika szkolenia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotu gospodarczego przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Zwiększenie zdolności interpersonalnych uczestników szkolenia ułatwiających pracę w zespole, podnoszących motywację działania oraz umiejętność walki ze stresem.Kurs obejmuje 92 godz. lekcyjne

PROGRAM KURSU

I. PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI 58 godz.

Istota i znaczenie rachunkowości Majątek podmiotu i źródła jego finansowania Bilansowe odzwierciedlenie zmian majątku jednostki gospodarczej w systemie kont Zasady ewidencji podstawowych procesów gospodarczych Elastyczność urządzeń księgowych Elementy organizacji rachunkowości Wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych Ewidencja kosztów działalności operacyjnej Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg Formy i techniki stosowane w rachunkowości Zastosowanie techniki komputerowej w rachunkowości - Rachunkowość jako system przetwarzania danych - System informatyczny rachunkowości - Formalno-prawne aspekty prowadzenia rachunkowości w środowisku informatycznym

II. WARSZTATY INFORMATYCZNE 20 godz.

Prowadzenie księgowości firmy przy wykorzystaniu techniki komputerowej Funkcjonowanie wybranych systemów finansowo-księgowych Wykorzystanie komputerowych zbiorów rachunkowości do oceny sytuacji majątkowej i wynikowej przedsiębiorstwa oraz dla rachunkowości zarządczej przy wykorzystaniu programów biurowych (edytor, arkusz kalkulacyjny, prezentacje,) i wyspecjalizowanych programów

III. ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ 2 godz.

Znaczenie Europejskiego Funduszu Europejskiego dla rozwoju zasobów ludzkich Środki pomocowe Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

IV. WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE 12 godz.

 

pobierz KARTĘ REKRUTACYJNĄ

zobacz też WUP Katowice

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

News

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych