KURS MODUŁ II

SPECJALISTA W ZAKRESIE EWIDENCJONOWANIA, FAKTUROWANIA I ROZLICZANIA PODATKU VAT

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do pracy na stanowisku specjalisty w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT . Zwiększenie zdolności interpersonalnych uczestników szkolenia ułatwiających pracę w zespole, podnoszących motywację działania oraz umiejętność walki ze stresem. Kurs obejmuje 72 godz. lekcyjnych.

 

PROGRAM KURSU

1. Podatek VAT – zagadnienia wstępne

2. Podatnik i płatnik

3. Przedmiot opodatkowania

4. Obowiązek podatkowy

5. Podstawa opodatkowania

6. Stawki podatku VAT

7. Odliczenie podatku naliczonego

8. Zwrot bezpośredni podatku

9. Sprzedaż zwolniona od podatku

10. Faktury VAT i noty korygujące

11. Rozliczenie podatku

12. Metoda kasowa rozliczeń

13. Eksport towarów

14. Import towarów

15. Miejsce świadczenia usług

16. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT

17. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – WNT

18. Transakcje trójstronne

19. Transakcje łańcuchowe

20. Odliczenie częściowe podatku naliczonego

21. Procedury szczególne

22. Zakończenie działalności gospodarczej

23. Złe długi

24. Kasy rejestrujące

Razem 38 godz.

WARSZTATY INFORMATYCZNE 20 godz.

Zapoznanie słuchaczy z praktycznym wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL

ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ 2 godz.

Znaczenie Europejskiego Funduszu Europejskiego dla rozwoju zasobów ludzkich Środki pomocowe Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE 12 godz.

 

pobierz KARTĘ REKRUTACYJNĄ

 

 WUP Katowice

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

News

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych