KURS MODUŁ III

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Celem szkolenia jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej, zapoznanie uczestników szkolenia z istniejącymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie rachunkowości. Przedstawienie zasad (formalno-prawnych aspektów) prowadzenia rachunkowości w środowisku informatycznym. Zwiększenie zdolności interpersonalnych uczestników szkolenia ułatwiających pracę w zespole, podnoszących motywację działania oraz umiejętność walki ze stresem. Kurs obejmuje 76 godz. lekcyjnych.

PROGRAM KURSU

I. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW 42 godz.

Rozrachunki i krótkoterminowe aktywa finansowe Obrót materiałowy i towarowy Aktywa trwałe Koszty i przychody działalności operacyjnej Kapitały własne i fundusze Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg

II. WARSZTATY INFORMATYCZNE 20 godz.

Formalno-prawne aspekty prowadzenia rachunkowości w środowisku informatycznym Prowadzenie księgowości firmy przy wykorzystaniu techniki komputerowej Funkcjonowanie wybranych systemów finansowo-księgowych Wykorzystanie komputerowych zbiorów rachunkowości do oceny sytuacji majątkowej i wynikowej przedsiębiorstwa oraz dla rachunkowości zarządczej przy wykorzystaniu programów biurowych (edytor, arkusz kalkulacyjny, prezentacje,) i wyspecjalizowanych programów

III. ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ 2 godz.

Znaczenie Europejskiego Funduszu Europejskiego dla rozwoju zasobów ludzkich Środki pomocowe Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

IV. WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE 12 godz.

 

pobierz KARTĘ REKRUTACYJNĄ

 

 WUP Katowice

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

News

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych