Zmiany VAT

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Oddziału Okręgowego w Katowicach 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe, 8-godzinne szkolenie pn.:

Zmiany i aktualne problemy stosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku VAT


Termin szkolenia: 25 września 2018 roku (wtorek), o godz. 900 

Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby: 

250,- zł dla członków SKwP

275,- zł dla pozostałych osób 

Prowadzący szkolenie:

Mariusz Gałuszka - doświadczony doradca podatkowy, były przewodniczący Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez tut. Oddział.                    

             
Program szkolenia:

1. Zmiany wprowadzone w 2018 JPK
• Jednolity plik kontrolny – zasady ogólne
• Jednolity plik kontrolny – obowiązki dla podatników od 01.01.2018r.
• Jednolity plik kontrolny – obowiązki dla podatników od 01.07.2018r.
• Praktyczne aspekty stosowania plików JPK

2. Zmiany wprowadzone w 2018 mechanizm podzielonej płatności „split payment”
• Ogólne zasady działania mechanizmu podzielonej płatności
• Zasady funkcjonowania rachunku VAT – obowiązki banków i podatników, opłaty za obsługę rachunku VAT
• Dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności i jej ograniczenia,
• Sposoby dysponowania środkami na rachunku VAT
• Korzyści dla nabywców stosujących split payment

3. Pozostałe istotne zmiany związane z rozliczaniem VAT, obowiązujące od 2018r
• Zmiana stawek podatkowych dla wyrobów medycznych
• Modyfikacja zwolnień dotyczących stosowania kas fiskalnych
• Rozszerzenie rejestrów podatników VAT

4. Zmiany planowane do wprowadzenia w 2018/2019 r.
• Nowe zasady wystawiania faktur do sprzedaży wcześniej udokumentowanej paragonami z kasy fiskalnej
• Rozszerzenie sankcji VAT
• Nowa definicja pierwszego zasiedlenia
• Nowe zasady wystawiania faktur VAT RR
• Modyfikacje w zakresie wykreślenia podatnika VAT z rejestru
• Kasy rejestrujące online

 

 

Pozostałe informacje:

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na nasze konto:

PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123

lub do kasy tut. Oddziału w dniu szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.katowice.skwp.pl w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).
Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
fax: +48322538709
e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium