SZKOLENIA W RAMACH OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW 2022
ONLINE I STACJONARNE, WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2022
BIEŻĄCE, ISTOTNE TEMATY, DOŚWIADCZENI I UZNANI WYKŁADOWCY, KONKURENCYJNE CENY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

 

MODUŁ 16 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody (16 godz. dydaktycznych, blok Rewizja finansowa)
21.-22.09.2022 
ONLINEdr Teresa Cebrowska, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 14 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych (8 godz. dydaktycznych, blok Rachunkowość)
26.09.2022 
ONLINEdr Monika Król-Stępień, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 15 Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości (8 godz. dydaktyczne, blok Rewizja finansowa)
28.09.2022 
ONLINEdr Dorota Mikulska, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 24 Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego (8 godz. dydaktycznych blok Rewizja finansowa) NOWY 2022
05.10.2022
 ONLINE, dr Monika Król-Stępień, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 4 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego (8 godz. dydaktycznych, blok Rachunkowość)
07.10.2022 
ONLINE, dr Teresa Cebrowska, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 20 Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019) (16 godz. dydaktycznych, blok Rewizja finansowa) NOWY 2022
12.-13.10.2022 ONLINE, dr Teresa Cebrowska, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 7 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych (8 godz. dydaktycznych, blok Rewizja finansowa)
18.10.2022 
ONLINE, Maciej Czapiewski, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 17 Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania (8 godz. dydaktycznych, blok Rewizja finansowa)
20.10.2022
 ONLINE, dr Dorota Mikulska, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 23 Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór (8 godz. dydaktycznych, blok Rewizja finansowa) NOWY 2022
24.10.2022 ONLINE, Piotr Rybicki, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 19 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania (16 godz. dydaktycznych, blok Rewizja finansowa) NOWY 2022
26.-27.10.2022 
ONLINE, dr Roman Seredyński, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 22 Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego (16 godz. dydaktycznych, blok Rachunkowość) NOWY 2022
03.-04.11.2022 STACJONARNE, dr Teresa Cebrowska, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 12 Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym (8 godz. dydaktycznych, blok Rachunkowość)
09.11.2022 
ONLINE, dr Roman Seredyński, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego (8 godz. dydaktycznych, blok Rachunkowość/Rewizja finansowa)
14.11.2022 
ONLINEMariusz Gałuszka, doradca podatkowy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 26 Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego – najczęściej występujące nieprawidłowości (16 godz. dydaktycznych, blok Rewizja finansowa) NOWY 2022
17.-18.11.2022 ONLINE, 
Maciej Czapiewski, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 18 Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego – praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP (8 godz. dydaktyczne, blok Rewizja finansowa)
24.11.2022 
ONLINEdr Dorota Mikulska, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 23 Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór (8 godz. dydaktycznych, blok Rewizja finansowa) NOWY 2022
30.11.2022 STACJONARNE, Piotr Rybicki, biegłyrewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 13 Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej (4 godz. dydaktyczne, blok Rewizja finansowa)02.12.2022 ONLINE, dr Dorota Mikulska, biegły rewident
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

MODUŁ 22 Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego (16 godz. dydaktycznych, blok Rachunkowość) NOWY 2022
08.-09.12.2022 ONLINE, dr Teresa Cebrowska, biegły rewident

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123