Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
01.12.2022 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
Popołudniowy (PN i CZW co tydz.)
Opłata:
700,- zł od osoby
630,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams lub na platformie ClickMeeting
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do rejestracji i logowania zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
Czas trwania kursu – 25 godz. dydaktyczne, 5 dni
Harmonogram kursu:
09.02.2023 (CZW), godz.16:30
13.02.2023 (PN), godz.16:30
16.02.2023 (CZW), godz.16:30
20.02.2023 (PN), godz.16:30
23.02.2023 (CZW), godz.16:30

Prowadzący kurs:

Dr Dawid Obrzeżgiewicz – specjalista w zakresie rachunkowości finansowej i podatkowej, właściciel biura rachunkowego, doświadczenie zawodowe zdobywał w podmiotach świadczących usługi doradcze w zakresie rachunkowości, podatków, konsolidacji sprawozdań finansowych, stale obsługuje podmioty prowadzące działalność produkcyjną i handlową, doktor nauk ekonomicznych, doświadczony wykładowca akademicki i trener na kursach i szkoleniach, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, autor licznych publikacji o tematyce rachunkowo-podatkowej.

Cel kursu i korzyści dla uczestników:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas kursu uczestnik nabędzie umiejętności klasyfikowania operacji gospodarczych w odpowiednich kolumnach księgi oraz rozliczania na jej podstawie podatku dochodowego. Dowie się, jakie dodatkowe rejestry jest zobowiązany prowadzić podmiot gospodarczy rozliczający się na podstawie KPiR. Kurs jest przeznaczony w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na podstawie KPiR, prowadzących biura rachunkowe rozliczające podatników na podstawie KPiR oraz pracowników biur rachunkowych, a także dla wszystkich chętnych chcących poznać tajniki podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Program kursu:

 1. Informacje ogólne:
  1. Podstawy prawne.
  2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR.
  3. Obowiązki ciążące na podmiotach prowadzących KPiR.
 2. Zapisy dokonywane w KPiR – omówienie zasad funkcjonowania KPiR:
  1. Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w KPiR, w tym dla podatników podatku VAT.
  2. Terminy zapisów w KPiR.
  3. Ewidencja przychodów (omówienie kolumn nr 7, 8 i 9 KPiR).
  4. Ewidencja zakupu towarów handlowych i materiałów (omówienie kolumn nr 10 i 11 KPiR).
  5. Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu (omówienie kolumn nr 12, 13 i 14 KPiR).
 3. Rozliczenia podatkowe w ciągu roku dla prowadzących KPiR:
  1. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy na podstawie dokonanych zapisów w KPiR.
  2. Rozliczenia w podatku VAT.
 4. Zamknięcie roku w KPiR:
  1. Inwentaryzacja – spis z natury.
  2. Zamknięcia KPiR i ustalenie dochodu za rok podatkowy.
  3. Przechowywanie dokumentów i księgi.
 5. Dodatkowe rejestry związane z prowadzeniem KPiR:
  1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  2. Ewidencja sprzedaży.
  3. Ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.
  4. Ewidencja przebiegu pojazdu.

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł kursu.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na zajęciach kursu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123