search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Serdecznie zapraszamy na ODCZYT MERYTORYCZNY ONLINE „Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych”, realizowany w ramach działalności statutowej – edukacyjnej Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce we współpracy z ZUS Oddziałem w Chorzowie, adresowany do członków Oddziału, członków klubów działających w strukturze Oddziału, jednostek współpracujących oraz sympatyków Oddziału.

Termin odczytu: 28.02.2023 (WTOREK), 10:00-11.30 (2 godz. dydaktyczne)
Prelegent odczytu: Maria Palacz-Szymczyk – doświadczony ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻
KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩🎓👨🎓🌞

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123