search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddziale Okręgowym w Katowicach

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • zwyczajnych,
  • zwyczajnych – dyplomowanych księgowych,
  • honorowych,
  • wspierających.

(art.7 rozdz.3 /Członkowie Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

Członkowie zwyczajni - więcej

(art.8-11 rozdz.3 /Członkowie Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

Członkowie wspierający - więcej

(art.13 rozdz.3 /Członkowie Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

Wysokość składki członkowskiej członków zwyczajnych i członków wspierających na rok 2024 (została utrzymana na dotychczasowym poziomie):

  • członkowie zwyczajni (w tym dyplomowani księgowi) – nie mniej niż 5,00 zł miesięcznie (60,00 zł rocznie) oraz 20,00 zł opłaty wpisowej (jednorazowo)
  • członkowie wspierający – nie mniej niż 200,00 zł rocznie
  • członkowie zwyczajni – uczniowie i studenci (do ukończenia 26 roku życia) – nie mniej niż 1,00 zł miesięcznie (12,00 zł rocznie) oraz 4,00 zł opłaty wpisowej (jednorazowo)
  • członkowie Klubu Młodych Księgowych Oddziału, będący absolwentami szkół wyższych i/lub średnich, nie kontynuujący nauki w formach szkolnych (na poziomie wyższym lub średnim), którzy nie ukończyli 28 roku życia – 2,00 zł miesięcznie (24,00 zł rocznie) oraz 8,00 zł opłaty wpisowej (jednorazowo)

(Uchwała Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 15.12.2023 roku)

Członkiem Stowarzyszenia można zostać wypełniając odpowiednią deklarację członkowską:

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123