search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Stanisława Motyka (1929-2019)

Magister nauk ekonomicznych, praktyk i dydaktyk, dyplomowany biegły księgowy, biegły rewident, członek honorowy SKwP. W latach 1975-1984 wiceprzewodnicząca ds. organizacji Oddziału Wojewódzkiego SkwP w Katowicach, w latach 1984-1991 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej katowickiego oddziału, w latach 1991-2002 członek zarządu oddziału, a w latach 2003-2010 jego skarbnik. Członek zespołu powołanego przez Zarząd Główny SKwP do opracowania pierwszych wytycznych do badania sprawozdań finansowych przez spółki z udziałem kapitałowym SKwP. Wieloletni prelegent i wykładowca z obszaru księgowości i finansów na konferencjach, kursach i szkoleniach organizowanych przez Oddział Okręgowy SKwP w Katowicach. W Stowarzyszeniu odznaczona m.in. złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123