search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Paweł Tendera (1912-1994)

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, ceniony teoretyk rachunkowości, praktyk i dydaktyk, dyplomowany biegły księgowy, biegły rewident. Zawodowo związany z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Katowicach (późniejszą Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach): w latach 1952-1955 i 1960-1972 – dziekan Wydziału Przemysłu, w latach 1975-1978 – prorektor, w latach 1958-1969 – kierownik Katedry Rachunkowości, a w latach 1969-1989 – kierownik Zakładu Rachunkowości w Instytucie Organizacji Przetwarzania Danych. W latach 1957-1982 wiceprezes zarządu katowickiego oddziału SKwP. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na dyplomowanych biegłych księgowych przy Ministrze Finansów i Rady Naukowej SKwP. Za pracę zawodową i społeczną uhonorowany m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Nauczyciel PRL" oraz złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123