search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Piotr Rojek (1945-2012)

doktor nauk ekonomicznych, teoretyk rachunkowości, praktyk i dydaktyk, dyplomowany biegły księgowy, biegły rewident, zawodowo związany z Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach (późniejszym Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach). Twórca i wieloletni prezes Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. W latach 1987-2010 prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach, a w latach 1991-1998 wiceprezes Zarządu Głównego SKwP. Związany również z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów: w latach 1992-1999 sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a w latach 1999-2007 jej prezes. W latach 2002-2006 przedstawiciel KIBR w Komitecie Standardów Rachunkowości  przy ministrze finansów. Członek polsko-brytyjsko-irlandzkiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów. W Stowarzyszeniu odznaczony m.in. złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123