search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Oferty pracy

Oferty pracy dla księgowych i zawodów pokrewnych

 

Poniżej zostały zamieszczone oferty pracy jednostek prywatnych i publicznych poszukujących pracowników na stanowiska księgowe i pokrewne (m. in. w obszarze rachunkowości, w tym kadr i wynagrodzeń, rewizji finansowej, finansów i podatków).

Ogłoszenia zamieszczane na stronie internetowej oraz w gablocie w budynku siedziby Oddziału są całkowicie bezpłatnie (Oddział nie jest instytucją pośrednictwa pracy).

Oddział Okręgowy w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych ogłoszeń.

Oddział zaprasza do współpracy wszystkie jednostki prywatne i publiczne poszukujące pracowników.

Oferty prosimy przesyłać na adres biuro@katowice.skwp.pl (preferowany plik PDF).

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123