Odczyty merytoryczne (bezpłatne prelekcje, wykłady, spotkania szkoleniowo-dyskusyjne) organizowane przez Oddział Okręgowy w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w tym realizowane we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddziałem w Chorzowie i Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach.

Zgłoszenie (potwierdzenie) chęci uczestnictwa w odczytach możliwe jest drogą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie 32 253 89 14, 32 253 87 36. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Oddział Okręgowy w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce realizując cele działalności statutowej Stowarzyszenia organizuje nieodpłatne odczyty merytoryczne (prelekcje, wykłady, spotkania szkoleniowo-dyskusyjne) z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości, rewizji finansowej, finansów i podatków.
Odczyty są kierowane do członków Oddziału, członków klubów działających w strukturze Oddziału, jednostek współpracujących, w tym szkół ekonomicznych, oraz sympatyków Oddziału.
Odczyty są realizowane w siedzibie Oddziału przy ul. Sokolskiej 3 w Katowicach lub na zewnątrz w siedzibach jednostek współpracujących z Oddziałem – na zasadach odczytów otwartych lub zamkniętych.
Prowadzącymi odczyty są m. in. specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie, Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, pracownicy naukowo-dydaktyczni, specjaliści praktycy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, podatków czy prawa gospodarczego i prawa pracy

Wykaz odczytów merytorycznych zrealizowanych w roku szkoleniowym 2020/2021 i 2019/2020 przez specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie i Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i innych większych nieodpłatnych wydarzeń:

 • 11.06.2021, godz. 10.00 (1,5-2 godz. dydaktyczne) – odczyt online: „ZASADY KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OBOWIĄZUJĄCE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”, prowadzący: Barbara Golec i Małgorzata Kubica. Odczyt zrealizowany w ramach obchodów Dnia Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 2021 roku w katowickim Oddziale. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
 • 09.06.2021, godz. 17.00 (2 godz. dydaktyczne) – odczyt online: „PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI PODATKOWEJ I CELNO-SKARBOWEJ”, prowadzący: Marcin Otręba. Odczyt zrealizowany w ramach obchodów Dnia Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 2021 roku w katowickim Oddziale. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
 • 31.05.2021, godz. 10.00 (1,5-2 godz. dydaktyczne) – odczyt online: „PRZEDSIĘBIORCO MASZ WYBÓR – ULGA NA START, PREFERENCYJNE SKŁADKI, MAŁY ZUS PLUS, DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA – WARUNKI – UPRAWNIENIA – SKUTKI”, prowadzący: Maria Palacz-Szymczyk. Odczyt zrealizowany w ramach obchodów Dnia Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 2021 roku w katowickim Oddziale. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
 • 26.05.2021, godz. 10.00 (5 godz. dydaktycznych) – bezpłatne szkolenie (odczyt) online: „BEZPIECZNE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI – O PUŁAPKACH PRAWNYCH CZYHAJĄCYCH NA KSIĘGOWYCH ORAZ O TYM JAK ICH UNIKAĆ”, prowadzący: mec. Michał Staniek, mec. dr Krzysztof Staniek, mec. Wojciech Frankiewicz. Odczyt zrealizowany w ramach obchodów Dnia Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 2021 roku w katowickim Oddziale. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
 • 28.04.2021, godz. 10.00 Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego
 • 29.03.2021, godz. 10.00 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – w tym: w ramach Tarczy antykryzysowej, de minimis, indywidualna na naprawę szkód
 • 26.02.2021, godz. 10.00 Zasady rozliczania wpłat na koncie płatnika składek. Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Rozwiązania oferowane przez ZUS
 • 28.01.2021, godz. 10.00 Ustalenie uprawnień do zasiłków chorobowych za czas izolacji/kwarantanny z powodu zakażenia/styczności z SARS-CoV2
 • 26.11.2020, godz. 10.00 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz omówienie zbiegów  tytułów  do ubezpieczeń: umowa-zlecenie i inne tytuły
 • 12.11.2020, godz. 10.00 Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Rozwiązania oferowane przez ZUS
 • 27.10.2020, godz. 10.00 Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy
 • 28.09.2020, godz. 10.00 Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych
 • 16.06.2020 Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i zleceniobiorców ONLINE, ZUS Oddział w Chorzowie
 • 26.05.2020 TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WSPARCIE Z ZUS, w tym wyjaśnienia, interpretacje i odpowiedzi na pytania uczestników ONLINE, ZUS Oddział w Chorzowie
 • 25.02.2020 Funkcjonalność Nowego Portalu Informacyjnego - Platforma Usług Elektronicznych (PUE). Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA, ZUS Oddział w Chorzowie
 • 02.12.2019 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa-zlecenie i inne aktywności zawodowe, ZUS Oddział w Chorzowie
 • 23.11.2019 Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) – wprowadzone od dnia: 1 września i 1 listopada 2019 roku oraz wchodzące w życie od dnia: 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 roku, IAS w Katowicach KAS
 • 19.11.2019 ABC działalności gospodarczej, ZUS Oddział w Chorzowie
 • 25.09.2019 Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i zleceniobiorców, ZUS Oddział w Chorzowie
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123