Odczyty merytoryczne (bezpłatne prelekcje, wykłady, spotkania szkoleniowo-dyskusyjne) organizowane przez Oddział Okręgowy w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w tym realizowane we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddziałem w Chorzowie i Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach.

Odczyty merytoryczne online są adresowane do członków Oddziału, członków klubów działających w strukturze Oddziału, jednostek współpracujących oraz sympatyków Oddziału.👍💻😊👨‍🎓👩‍🎓🌞

NAJBLIŻSZE ODCZYTY MERYTORYCZNE Z ZAKRESU KADR I PŁAC DOT. TEMATYKI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH:

 • 28.03.2023 (WT), godz. 10.00 (1,5-2 godz. dydaktyczne)
  Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych będących pracownikami
  Prowadząca: Danuta Woźniak – doświadczony ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie

  SZCZEGÓŁY ODCZYTU

ORAZ ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI:

 • 22.03.2023 (ŚR), godz. 17.00 (2 godz. dydaktyczne)
  Webinar SKwP (Komisji Etyki i Centrum Edukacji Nauczycieli) – trzeci (3/3) warsztat etyczny

  Demaskowanie nieetycznych zachowań

  Prowadzący: dr hab. Robert Sroka z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

  SZCZEGÓŁY WEBINARU

  Zgłoszenie (potwierdzenie) chęci uczestnictwa w odczytach możliwe jest drogą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie 32 2538914, 32 2538736. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Oddział Okręgowy w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce realizując cele działalności statutowej Stowarzyszenia organizuje nieodpłatne odczyty merytoryczne (prelekcje, wykłady, spotkania szkoleniowo-dyskusyjne) z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości, rewizji finansowej, finansów i podatków.
  Odczyty są kierowane do członków Oddziału, członków klubów działających w strukturze Oddziału, jednostek współpracujących, w tym szkół ekonomicznych, oraz sympatyków Oddziału.
  Odczyty są realizowane w siedzibie Oddziału przy ul. Sokolskiej 3 w Katowicach lub na zewnątrz w siedzibach jednostek współpracujących z Oddziałem – na zasadach odczytów otwartych lub zamkniętych.
  Prowadzącymi odczyty są m. in. specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie, Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, pracownicy naukowo-dydaktyczni, specjaliści praktycy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, podatków czy prawa gospodarczego i prawa pracy.

  Wykaz odczytów merytorycznych zrealizowanych w roku szkoleniowym 2021/2022, 2020/2021 i 2019/2020 przez specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie i Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i innych większych nieodpłatnych wydarzeń:

  • 28.02.2023 (WT), godz. 10.00 (2 godz. dydaktyczne)
   Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych”
   Prowadząca: Maria Palacz-Szymczyk – doświadczony ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie
   SZCZEGÓŁY ODCZYTU
  • 13.02.2023 (PN), godz. 10.00 (2 godz. dydaktyczne)
   ABC przedsiębiorcy - Ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS plus, działalność nieewidencjonowana”
   Prowadząca: Maria Palacz-Szymczyk – doświadczony ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie

   SZCZEGÓŁY ODCZYTU
  • 25.01.2023 (ŚR), godz. 17.00 (2 godz. dydaktyczne) Webinar SKwP (Komisji Etyki i Centrum Edukacji Nauczycieli) – drugi (2/3) warsztat etyczny Postępowanie w sytuacji dylematu etycznego”; Prowadząca: Anna Majczyk-Zawada
  • 11.01.2023 (ŚR), godz. 17.00 (2 godz. dydaktyczne) Webinar SKwP (Komisji Etyki i Centrum Edukacji Nauczycieli) – pierwszy (1/3) warsztat etyczny Etyczno-moralny wymiar pracy zawodowej”; Prowadzący: dr hab. Adam Zadroga
  • 24.10.2022 (PN), godz. 10.00 (2 godz. dydaktyczne)
   Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników i świadczeniobiorców”
   Prowadząca: Maria Palacz-Szymczyk – doświadczony ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie
   SZCZEGÓŁY ODCZYTU
  • 30.09.2022 (PT), godz. 10.00 (2 godz. dydaktyczne)
   Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz omówienie zbiegów  tytułów  do ubezpieczeń: umowa-zlecenie i inne tytuły”
   Prowadząca: Maria Palacz-Szymczyk – doświadczony ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie
   SZCZEGÓŁY ODCZYTU
  • ODCZYTY MERYTORYCZNE ONLINE REALIZOWANE W RAMACH OBCHODÓW DNIA KSIĘGOWEGO SKWP W 2022 ROKU W KATOWICKIM ODDZIALE ORAZ 65-LECIA POWOJENNEJ REAKTYWACJI KATOWICKIEGO ODDZIAŁU SKWP I 115-LECIA DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWYCH ORGANIZACJI KSIĘGOWYCH NA ZIEMIACH POLSKICH:
   • 13.06.2022 (PN), godz. 10.00 (2 godz. dydaktyczne)
    Funkcjonalność Nowego Portalu Informacyjnego – Platforma Usług Elektronicznych (PUE). Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA”
    Prowadząca: Danuta Dziacko – ekspertka z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie
    Szczegóły odczytu
   • 20.06.2022 (PN), godz. 17.00 (2 godz. dydaktyczne)
    Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy chorobowej”
    Prowadząca: Danuta Sowa – ekspertka z zakresu kadr i płace, praktyk z kilkudziesięcioletnim stażem w działach HR i płac dużych jednostek

    Szczegóły odczytu
   • 21.06.2022 (WT), godz. 17.00 (2 godz. dydaktyczne)
    „Rodzaje ewidencji w podatku VAT – ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT”
    Prowadząca: Dorota Łabuda – ekspertka z zakresu podatków, w tym szczególnie podatku VAT, praktyk z kilkudziesięcioletnim stażem w skarbowości
    Szczegóły odczytu
  • 29.04.2022, godz. 10.00 (1,5 godz. dydakt.) – odczyt online: „SYTUACJA OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH ORAZ UKRAINY ZATRUDNIONYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO”, prowadząca Barbara Golec SZCZEGÓŁY ODCZYTU
  • 26.04.2022, godz. 11.00 (1,5 godz.) Webinar SKwP, miesięcznika SKwP Rachunkowość i KPMG: „ULGI PODATKOWE JAKO ELEMENT ZACHĘT W POLSKIM ŁADZIE ORAZ DOTACJE I GRANTY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2021-2027”, prowadzący: Renata Król, Marek Paszczela, Katarzyna Nycz, Arkadiusz Kalwik, podtematy: Zmiany w systemie ulg dla przedsiębiorców i wprowadzone od 1.01.2022 r. nowe odliczenia, m.in ulgi: B+R oraz na innowacyjnych pracowników, IP Box, na prototyp, na robotyzację, na ekspansję, na CSR; Nowa perspektywa budżetowa UE, w ramach której dostępne będą fundusze europejskie na lata 2021-2027, w a tym kluczowe programy pomocowe po jakie w najbliższych miesiącach mogą sięgać przedsiębiorstwa z różnych sektorów.
  • 09.03.2022, godz. 11.00 (3 godz.) Webinar SKwP i miesięcznika SKwP Rachunkowość: „Zamknięcie roku” – 3 wykłady, 3 godziny, prowadzący: dr Anna Staszel Wydłużenie terminów sprawozdawczych – korzyści i zagrożenia, Łukasz Motała Uproszczenia w ustawie o rachunkowości, z których można i warto skorzystać, dr Monika Król-Stępień Prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego.
  • 04.03.2022, godz. 10.00 (1,5 godz. dydakt.) – odczyt online: „FORMY WSPARCIA ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”, prowadząca: Aleksandra Korpok-Ochman. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
  • 18.02.2022, godz. 12.00 (2 godz.) Webinar ZUS Chorzów i IAS w Katowicach KAS (współpracujących z Oddziałem Okręgowym w Katowicach SKwP): „Polski Ład – zmiany w zakresie składki zdrowotnej oraz podatków”, prowadzący: eksperci merytoryczni ZUS i KAS.
  • 16.02.2022, godz. 11.00 (1 godz.) Webinar SKwP i miesięcznika SKwP Rachunkowość: „Estoński CIT. Rozliczanie wynagrodzeń” – 2 wykłady, 1 godzina, prowadzący: Sławomir Szuba Praktyczne aspekty rozliczania estońskiego CITu dla księgowych, Leszek Lewandowicz Odpowiedzialność pracodawcy za prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń.
  • 17.01.2022, godz. 11.00 (3 godz.) Webinar SKwP i miesięcznika SKwP Rachunkowość: „Nowy Rok z Polskim Ładem” – 3 wykłady, 3 godziny, prowadzący: Leszek Lewandowicz Płatności bezgotówkowe, Bożena Nowicka Ulga dla klasy średniej, Renata Majewska Rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych – lista płac 2022.
  • 17.12.2021, godz. 10.00 (2,5 godz. dydakt.) – odczyt online: „PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW DLA UBEZPIECZONYCH BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI. E-ZLA ORAZ ZASADY WYPEŁNIANIA DRUKÓW DO WYPŁATY ZASIŁKÓW”, prowadząca: Danuta Woźniak. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
  • 29.11.2021, godz. 10.00 (1-1,5 godz. dydakt.) – odczyt online: „ZAKRES ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ORAZ SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI WYPADKU”, prowadząca: Beata Mazurek. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
  • 29.10.2021, godz. 10.00 (2-2,5 godz. dydakt.) – odczyt online: „ZASADY PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH”, prowadząca: Maria Palacz-Szymczyk. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
  • ODCZYTY MERYTORYCZNE ONLINE REALIZOWANE W RAMACH OBCHODÓW DNIA KSIĘGOWEGO SKWP W 2021 ROKU W KATOWICKIM ODDZIALE:
   • 11.06.2021, godz. 10.00 (1,5-2 godz. dydakt.) – odczyt online: „ZASADY KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OBOWIĄZUJĄCE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”, prowadzące: Barbara Golec i Małgorzata Kubica. Odczyt zrealizowany w ramach obchodów Dnia Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 2021 roku w katowickim Oddziale. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
   • 09.06.2021, godz. 17.00 (2 godz. dydakt.) – odczyt online: „PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI PODATKOWEJ I CELNO-SKARBOWEJ”, prowadzący: Marcin Otręba. Odczyt zrealizowany w ramach obchodów Dnia Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 2021 roku w katowickim Oddziale. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
   • 31.05.2021, godz. 10.00 (1,5-2 godz. dydakt.) – odczyt online: „PRZEDSIĘBIORCO MASZ WYBÓR – ULGA NA START, PREFERENCYJNE SKŁADKI, MAŁY ZUS PLUS, DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA – WARUNKI – UPRAWNIENIA – SKUTKI”, prowadząca: Maria Palacz-Szymczyk. Odczyt zrealizowany w ramach obchodów Dnia Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 2021 roku w katowickim Oddziale. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
   • 26.05.2021, godz. 10.00 (5 godz. dydakt.) – bezpłatne szkolenie (odczyt) online: „BEZPIECZNE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI – O PUŁAPKACH PRAWNYCH CZYHAJĄCYCH NA KSIĘGOWYCH ORAZ O TYM JAK ICH UNIKAĆ”, prowadzący: mec. Michał Staniek, mec. dr Krzysztof Staniek, mec. Wojciech Frankiewicz. Odczyt zrealizowany w ramach obchodów Dnia Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 2021 roku w katowickim Oddziale. SZCZEGÓŁY ODCZYTU
  • 28.04.2021, godz. 10.00 Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego
  • 29.03.2021, godz. 10.00 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – w tym: w ramach Tarczy antykryzysowej, de minimis, indywidualna na naprawę szkód
  • 26.02.2021, godz. 10.00 Zasady rozliczania wpłat na koncie płatnika składek. Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Rozwiązania oferowane przez ZUS
  • 28.01.2021, godz. 10.00 Ustalenie uprawnień do zasiłków chorobowych za czas izolacji/kwarantanny z powodu zakażenia/styczności z SARS-CoV2
  • 26.11.2020, godz. 10.00 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz omówienie zbiegów  tytułów  do ubezpieczeń: umowa-zlecenie i inne tytuły
  • 12.11.2020, godz. 10.00 Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Rozwiązania oferowane przez ZUS
  • 27.10.2020, godz. 10.00 Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy
  • 28.09.2020, godz. 10.00 Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych
  • 16.06.2020 Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i zleceniobiorców ONLINE, ZUS Oddział w Chorzowie
  • 26.05.2020 TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WSPARCIE Z ZUS, w tym wyjaśnienia, interpretacje i odpowiedzi na pytania uczestników ONLINE, ZUS Oddział w Chorzowie
  • 25.02.2020 Funkcjonalność Nowego Portalu Informacyjnego - Platforma Usług Elektronicznych (PUE). Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA, ZUS Oddział w Chorzowie
  • 02.12.2019 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa-zlecenie i inne aktywności zawodowe, ZUS Oddział w Chorzowie
  • 23.11.2019 Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) – wprowadzone od dnia: 1 września i 1 listopada 2019 roku oraz wchodzące w życie od dnia: 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 roku, IAS w Katowicach KAS
  • 19.11.2019 ABC działalności gospodarczej, ZUS Oddział w Chorzowie
  • 25.09.2019 Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i zleceniobiorców, ZUS Oddział w Chorzowie
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123