search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Klub Młodych Księgowych

Klub działa w celu tworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych w Statucie, a w szczególności  dla zapewnienia więzi organizacyjnej między członkami Stowarzyszenia.

Klub może realizować swoje cele w szczególności poprzez: organizowanie zebrań dyskusyjnych, organizowanie odczytów (wykładów, prelekcji), inicjowanie i organizowanie samokształcenia członków – rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości, prowadzenie bezpłatnego poradnictwa fachowego dla młodych księgowych, popularyzowanie szeroko rozumianej rachunkowości i propagowanie zasad etyki zawodowej oraz nawiązywanie współpracy z podobnymi podmiotami w innych oddziałach.

Klub zrzesza członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych przyjętych do Stowarzyszenia przez Oddział Okręgowy w Katowicach, którzy zadeklarowali przynależność do klubu – są zainteresowani problematyką szeroko rozumianej rachunkowości i/lub dziedzin pokrewnych, wyrażają chęć aktywnego uczestnictwa w klubie, nie ukończyli 35 lat.

Członek klubu może brać jednocześnie udział w pracach innych klubów.

Zarząd Klubu Młodych Księgowych (2023-2024):
Beata Krasoń – Prezes
Angelika Szczypiorowska – Sekretarz
Kinga Dercz – Skarbnik
Klaudia Garłowska – Członek

Zarząd Klubu Młodych Księgowych (2021-2022):
Angelika Szczypiorowska – Prezes
Marzena Brewińska – Sekretarz
Kinga Dercz – Skarbnik
Natalia Dziedzic – Członek

Zarząd Klubu Młodych Księgowych (2019-2020):
Nikola Jureczko (Stanieczek) – Prezes
Mateusz Leszka – Sekretarz
Martyna Wierzchowska – Skarbnik
Beata Bujoczek (Krętosz) – Członek

Zarząd Klubu Młodych Księgowych (2017-2018):
Nikola Jureczko (Stanieczek) – Prezes
Olga Chećko – Sekretarz
Martyna Wierzchowska – Skarbnik
Roksana Szlachta – Członek

Kontakt z Zarządem Klubu:

kmk.katowice@gmail.com, kmk@katowice.skwp.pl

FB: https://m.facebook.com/pages/category/Accountant/Klub-Młodych-Księgowych-Katowice-282870875888066/
Kontakt z Zarządem Klubu – również poprzez kontakt z Biurem Zarządu Oddziału – tel.: 32 253 87 36, 32 253 89 14, e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

Członkiem Stowarzyszenia i Klubów można zostać wypełniając odpowiednią deklarację członkowską – poniżej.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123