search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Kluby działające w strukturze organizacyjnej Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Kluby Oddziału działają w celu tworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych w Statucie, a w szczególności  dla zapewnienia więzi organizacyjnej między członkami Stowarzyszenia.

 

Klub Młodych Księgowych – szczegółowe informacje

Klub Nauczycieli Rachunkowości – szczegółowe informacje

 

Członkiem Stowarzyszenia i Klubów można zostać wypełniając odpowiednią deklarację członkowską – poniżej.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123