search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym może być również, spełniająca warunki, osoba fizyczna.

Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego, w formie uchwały, podejmuje Zarząd lub, z jego upoważnienia, Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego.

 

Członek wspierający:

  • posiada głos doradczy, bez prawa wyborczego,
  • działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela,
  • ma prawo korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia i zniżek w odpłatności za uczestniczenie jego pracowników i/lub przedstawicieli w organizowanych szkoleniach.

 

Obowiązkiem członka wspierającego jest:

  • opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości,
  • propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

  • złożenia Zarządowi Oddziału Okręgowego pisemnego oświadczenia przez członka wspierającego o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  • skreślenia, na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego, w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123