Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym może być również, spełniająca warunki, osoba fizyczna.

Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego, w formie uchwały, podejmuje Zarząd lub, z jego upoważnienia, Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego.

 

Członek wspierający:

  • posiada głos doradczy, bez prawa wyborczego,
  • działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela,
  • ma prawo korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia i zniżek w odpłatności za uczestniczenie jego pracowników i/lub przedstawicieli w organizowanych szkoleniach.

 

Obowiązkiem członka wspierającego jest:

  • opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości,
  • propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

  • złożenia Zarządowi Oddziału Okręgowego pisemnego oświadczenia przez członka wspierającego o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  • skreślenia, na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego, w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123