search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Zbigniew Messner (1929-2014)

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, praktyk i dydaktyk, dyplomowany biegły księgowy, biegły rewident, członek honorowy SKwP. Od początku kariery naukowej związany z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Katowicach (późniejszą Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach): w latach 1968–1975 – prorektor, w latach 1975–1982 – rektor, a w latach 1989–2008 – kierownik Katedry Rachunkowości. Członek Stowarzyszenia od 1957 r., aktywnie uczestniczył w działalności katowickiego oddziału – w latach 1964-1982 członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Działał również w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym – w latach 1975–1981 wiceprezes Zarządu Głównego. Przez wiele lat był politykiem i działaczem państwowym – w latach 1983-1985 wicepremier Rządu PRL, w latach 1985–1988 premier Rządu PRL, a w latach 1985–1988 – członek Rady Państwa. Po 1989 r. wrócił do pracy naukowej i działalności społecznej. W latach 1989-2003 przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia, a w latach 2003-2014 prezes Zarządu Głównego SKwP. Przez wiele kadencji przewodniczył Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na dyplomowanych księgowych, a następnie biegłych rewidentów (do 2009 r.), w latach 2009-2013 był jej wiceprzewodniczącym. Przewodniczący przez dwie pierwsze kadencje Komitetu Standardów Rachunkowości (2002-2006). W 1986 r. został doktorem honoris causa Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Nauczyciel PRL”, a także odznakami złotą i złotą z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123