search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Robert Cop (1913-1993)

Magister nauk ekonomicznych, praktyk i dydaktyk, jeden z najaktywniejszych działaczy SKwP. Uczestnik powojennych działań reaktywacyjnych i organizacyjnych w 1957 r. Oddziału Wojewódzkiego SKwP w Katowicach, którego zarządu był pierwszym prezesem (1957-1977). Członek prezydium Zarządu Głównego SKwP oraz Rady Programowej czasopisma „Rachunkowość". W latach 1949-1956 pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, zawodowo związany głównie z rachunkowością przemysłu metalurgicznego. W Stowarzyszeniu odznaczony m.in. złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123