search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Damian Kusz (1932-2017)

Magister nauk ekonomicznych, praktyk i dydaktyk, dyplomowany biegły księgowy, biegły rewident, członek honorowy SKwP. W latach 1983-1991 członek Komisji Rewizyjnej katowickiego oddziału Stowarzyszenia oraz przewodniczący Społecznej Komisji ds. biegłych księgowych. W latach 1995-2002 skarbnik zarządu oddziału, a później jego wiceprezes (2002-2010). W latach 2012-2015 przewodniczący Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Oddziału SKwP w Katowicach, a od 2015 do 2017 jej wiceprzewodniczący. W latach 2000-2007 członek Komisji Programowej czasopisma „Rachunkowość”. W latach 1973-2010 wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez Oddział. Związany również z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów: w latach 1991-1999 członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego KIBR (w 1995-1999 jego wiceprzewodniczący), w latach 1999-2007 wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej KIBR, a w latach 1999-2007 przewodniczący Zarządu Oddziału Regionalnego KIBR w Katowicach. W Stowarzyszeniu odznaczony m.in. złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123