search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Zygmunt Sobel (1927-2003)

Magister nauk ekonomicznych, praktyk i dydaktyk, dyplomowany biegły księgowy, biegły rewident, członek honorowy SKwP. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji we władzach katowickiego oddziału: wiceprezes Zarządu Oddziału Terenowego SKwP w Katowicach (1971-1973), skarbnik Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP (1974-1977), następnie jego prezes (1978-1986), członek prezydium zarządu (1987-1990). W latach 1995-1998 sekretarz Zarządu Głównego SKwP. Wieloletni prelegent i wykładowca z obszaru księgowości i finansów na konferencjach, kursach i szkoleniach organizowanych przez katowicki oddział. W latach 1985-1991 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na dyplomowanych biegłych księgowych. Związany również z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów – w latach 1992-1995 członek Głównej Komisji Rewizyjnej KIBR. W Stowarzyszeniu odznaczony m.in. złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123