search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dla której osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest objęta systemem oświaty oraz działa na podstawie i zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) i ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.). Placówka jest wpisana od 2005 roku do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice i do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Nadzór nad Placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

 

Zaświadczenie nr 1/2005 z dnia 17.01.2005 roku o wpisie Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice (E-III-43201/36/1/05) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 13.01.2012 roku do Zaświadczenia (E-III.4430.2.36.2012.MK)

Zaświadczenie z dnia 03.02.2005 roku o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod nr ewidencyjnym 2.24/00036/2005

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123