search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Oddział Okręgowy w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce regularnie współpracuje z instytucjami państwowymi, pokrewnymi organizacjami zawodowymi oraz ze szkołami o profilu ekonomicznym na poziomie średnim i wyższym, funkcjonującymi na terenie Oddziału.

 

FreshMail Sp. z o.o. – dostawca usługi do spersonalizowanej i wielokanałowej komunikacji z odbiorcami – więcej

 

 

 

 

 

Saga Brokers Sp. z o. o. – broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w obsłudze ubezpieczeń OC w związku z wykonywaniem zawodu – więcej

 

 

 

 

 

 

Soneta Sp. z o.o. – producent systemu ERP enova365 – więcej

 

 

 

 

Szkolimy w oparciu o system enova365 – więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datio Sp. z o. o. – wdrażanie i dystrybucja systemu ERP enova365 – więcej

 

 

 

 

 

 

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Krajowej Administracji Skarbowej - więcej

 

 

 

 

 

Oddział w Chorzowie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - więcej

 

 

 

 

 

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - więcej

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - więcej

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. w Chorzowie - więcej

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim - więcej

 

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - więcej

 

Katedra Rachunkowości Kolegium Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - więcej

 

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” przy Katedrze Rachunkowości Kolegium Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - więcej

 

W ramach współpracy ze szkołami:

  • Oddział sprawuje patronat honorowy nad: klasami, specjalnościami, kierunkami studiów podyplomowych
  • Oddział sprawuje patronat honorowy i wspiera organizowane przez szkoły konkursy i inicjatywy
  • Praktycy rachunkowości i dziedzin pokrewnych z ramienia Oddziału prowadzą zajęcia dydaktyczne i inne formy spotkań z uczniami i studentami
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123