Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego został przyjęty uchwałą nr 3/2011/Pr. Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (w kadencji 2011-2014) z dnia 15.06.2011 roku. Statut został opracowany na podstawie załącznika do uchwały nr 768/243/2011 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 24.05.2011 roku oraz na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123