search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego został przyjęty uchwałą nr Obieg/33/2022/Pl. Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (w kadencji 2019-2022) z dnia 31.08.2022 roku. Statut został opracowany na podstawie załącznika do uchwały nr Obieg/0481/2022 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 14.07.2022 roku oraz ustawy z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1116) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1082 z późn. zm.).

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123