Formularz kontaktowy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Katowicach

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice
Biuro Zarządu, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego – III piętro

tel.: 32 253 89 14
tel.: 32 253 87 36
tel.: 506 573 863 – sprawy członkowskie oraz szkolenia dot. ODZBR (WT-PT 9.00-14.00)
fax: 32 253 87 09
e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
sobota 9.00-15.00 (dyżur telefoniczny)

Rachunek bankowy:
PKO BP S.A. 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123

Dane do faktury:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa
Oddział Okręgowy w Katowicach
ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice
NIP: 526-030-79-56

Biuro Zarządu, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (NPKU):
Dyrektor Marcin Tatoj – tel. 32 253 87 36
Sprawy szkoleniowe – organizacja kursów i szkoleń – NPKU – tel. 32 253 89 14
Sprawy szkoleniowe – organizacja szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów – NPKU – tel. 506 573 863,  32 253 87 36
Sprawy członkowskie – tel. 506 573 863, 32 253 87 36
Sprawy administracyjne i finansowe, wynajem sal i pomieszczeń – tel. 32 253 87 36
Księgowość – DRACH USŁUGI KSIĘGOWE S.j. – tel. 500 370 067

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123