search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Formularz kontaktowy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Katowicach

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice
Biuro Zarządu Oddziału i Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego – III piętro

tel.: 32 253 89 14
tel.: 32 253 87 36
tel.: 506 573 863 – sprawy członkowskie oraz dot. szkoleń w ramach ODZBR (wtorek-piątek 9.00-14.00)
tel.: 573 915 936 – numer awaryjny (sobota 8.30-15.30)
e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
sobota 8.30-15.30 (dyżur stacjonarny i/lub telefoniczny)

Rachunek bankowy:
PKO BP S.A. 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123

Dane do faktury:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa
Oddział Okręgowy w Katowicach
ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice
NIP: 526-030-79-56

Biuro Zarządu, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (NPKU):
Dyrektor Marcin Tatoj – tel.: 32 253 87 36, e-mail: marcin.tatoj@katowice.skwp.pl
Sprawy szkoleniowe – organizacja kursów i szkoleń – NPKU – tel.: 32 253 89 14
Sprawy szkoleniowe – organizacja szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów – NPKU – tel.: 506 573 863,  32 253 87 36
Sprawy członkowskie – tel.: 506 573 863, 32 253 87 36
Sprawy administracyjne i finansowe, wynajem sal i pomieszczeń – tel.: 32 253 87 36
Księgowość – DRACH USŁUGI KSIĘGOWE S.j. – tel.: 500 370 067

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123