search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

 

Dzięki uczestnictwu w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jego członkowie mają:

  • szansę pogłębienia lub pozyskania wiedzy i umiejętności, w tym szczególnie z obszaru prawa bilansowego i podatkowego, oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu, podczas odczytów oraz na kursach i szkoleniach, dzięki profesjonalnym i doświadczonym prelegentom i wykładowcom (m. in. biegłym rewidentom, doradcom podatkowym, radcom prawnym, pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom instytucji państwowych oraz właścicielom biur rachunkowych),
  • okazję uzyskania odpowiedzi na nurtujące problemy zawodowe oraz możliwość podzielenia się swoim spostrzeżeniami i uwagami,
  • możliwość integracji z szeroką grupą osób związanych z szeroko rozumianą rachunkowością, rewizją finansową, finansami i podatkami, dzięki czemu stworzona jest płaszczyzna do integracji osób pracujących w różnych jednostkach i branżach, a mających podobne wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania.

 

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Katowicach mają prawo do:

  • bezpłatnego uczestnictwa w systematycznie organizowanych odczytach,
  • otrzymywania rabatów w opłatach za kursy krótkie – szkolenia,
  • korzystania z przygotowanych wyłącznie dla Członków materiałów zamieszczonych na stronie internetowej (po zalogowaniu),
  • korzystania z zasobów literaturowych Oddziału,
  • udziału w spotkaniach i działalności: Klubu Młodych Księgowych i Klubu Nauczycieli Rachunkowości,
  • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, a także korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego, na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia,
  • legitymowania się członkostwem oraz noszenia odznaki organizacyjnej.

Członkiem Stowarzyszenia można zostać wypełniając odpowiednią deklarację członkowską:

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123