Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.05.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
,- zł od osoby
0,- zł dla członków OO w Katowicach SKwP oraz prowadzących biura rachunkowe na terenie działalności Oddziału

Bezpłatne szkolenie (odczyt) online jest adresowane do członków Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – członków zwyczajnych oraz członków wspierających (właścicieli, zarządzających i pracowników tych jednostek), a także do prowadzących biura rachunkowe na terenie działalności Oddziału.
Szkolenie (odczyt) jest realizowane w ramach obchodów Dnia Księgowego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w 2021 roku w katowickim Oddziale.

Zapisy poprzez: stronę internetową (zielony przycisk ZAPISZ SIĘ - powyżej) lub drogą e-mail na adres: biuro@katowice.skwp.pl lub też telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736.

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
09.45-10:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
10:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 5 godz. dydaktycznych (10:00 - 14:00)

Cel szkolenia, korzyści dla uczestników i ramowy program szkolenia:

Obserwując nieustanne zmiany w prawie oraz coraz to nowe obowiązki nakładane na przedsiębiorców dostrzegamy jak wielka odpowiedzialność spoczywa na księgowych, w  prowadzących własne biuro rachunkowe, oraz pracownikach działów finansowo-księgowych firm. I właśnie dlatego chcemy zaprosić Państwa na specjalne bezpłatne szkolenie online.
W trakcie szkolenia eksperci Kancelarii Staniek & Partners Law For Industry w sposób kompleksowy omówią najważniejsze problemy prawne, które mogą się pojawić w bieżącej pracy księgowego, w tym odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 1. Jak kształtuje się odpowiedzialność cywilna, karna i pracownicza księgowego?
 2. Jak skonstruować „bezpieczną” umowę o świadczenie usług księgowych? Na co zwracać uwagę w umowie z pracodawcą?
 3. Czy księgowy jest od „spraw wszelakich”? Jak bezpiecznie rozliczać dodatkowe usługi?
 4. Kiedy księgowy może zostać uznany za (współ)winnego przestępstwa?
 5. Czy biuro rachunkowe może „przerzucić” odpowiedzialność za niewykonanie umowy na pracownika bezpośrednio odpowiedzialnego za dane czynności?
 6. Jakie obowiązki dla księgowych i biur rachunkowych przewidują regulacje o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML)?
 7. O czym powinien pamiętać księgowy będący równocześnie członkiem zarządu?
 8. Jaka jest rola księgowego w procesach przetwarzania danych osobowych (RODO)?
 9. Czy księgowy musi martwić się o raportowanie schematów podatkowych (MDR)?
 10. Gdzie leży (cienka) granica między czynnościami zawodowymi księgowych oraz czynnościami doradztwa podatkowego?

Prowadzący szkolenie:

mec. Michał Staniek – radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

mec. dr Krzysztof Staniek – doktor nauk prawnych, radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. Przez kilkanaście lat jako prezes zarządu oraz dyrektor zarządzający kierował dużymi holdingami spółek z branży produkcyjnej. Na bieżąco zajmował się prawnymi i podatkowymi wyzwaniami związanymi z działalnością produkcyjną zarządzanych przez siebie spółek, zarówno na terenie UE jak i poza nią. Doświadczenie w biznesie łączy z praktyką prawniczą. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym, zarówno w kwestiach bieżących jak i operacyjnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. Dysponuje szerokimi kompetencjami potrzebnymi do przeprowadzania strategicznych optymalizacji podatkowych. Od wielu lat współpracuje z biurem biegłych rewidentów. Posiada bogaty warsztat kompetencji menedżerskich.

mec. Wojciech Frankiewicz – adwokat, absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach Prawo oraz Filologia Angielska. Uczestnik stypendium konfucjańskiego, w ramach którego ukończył na Politechnice Pekińskiej kurs języka i literatury chińskiej. Posiada niemal 6-letnią praktykę prawniczą, w trakcie której realizował projekty dla dużych i średnich przedsiębiorców (w tym z kapitałem zagranicznym), prowadzących działalność m.in. w branżach: spożywczej, telekomunikacyjnej, automotive, okuć budowlanych. Łączy szerokie kompetencje w obszarach prawa gospodarczego (kompleksowa obsługa korporacyjna przedsiębiorców, prawo kontraktowe), prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Oddziałami Okręgowymi w Opolu, Bielsku-Białej i Częstochowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Informacje dotyczące zgłoszenia i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest członkostwo w Oddziale Okręgowym w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (jako członek zwyczajny lub wspierający) lub prowadzenie biura rachunkowego na terenie działalności Oddziału oraz pisemne zgłoszenie uczestnictwa.

Zapisy poprzez: stronę internetową (przycisk ZAPISZ SIĘ - zielony przycisk powyżej lub poniżej) lub drogą e-mail na adres: biuro@katowice.skwp.pl lub też telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc – bardzo prosimy o zgłoszenie ewentualnej rezygnacji ze szkolenia (pocztą e-mail lub telefonicznie) jak tylko pojawi się u Państwa taka konieczność.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Wymagania sprzętowe i pozostałe informacje:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123