13 grudnia 2021 roku zostało dostosowane środowisko testowe Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do wysyłki plików według wzoru struktury logicznej e-Faktury FA(1), opublikowanej na ePUAP.

Środowisko testowe jest dostępne na dotychczasowej stronie internetowej.

 • Na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT).
 • Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury.
 • e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Wzór struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT) jest dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Opublikowany wzór uwzględnia uwagi wniesione w ramach testów roboczej wersji struktury, rozpoczętych w październiku 2021 roku. Dziękujemy za uwagi zgłoszone w ramach testów.

Główne zmiany to:

 • zmiana opisów kodów krajów członkowskich i kodów walut
 • zmiana definicji elementu TAdres, w tym dodanie nowego typu TGLN
 • dodanie elementu TZnakowy20
 • zmiana definicji elementu TNumerKSeF
 • zmiana definicji wybranych elementów znakowych na typ integer
 • wprowadzenie maksymalnych liczb wystąpień niektórych elementów np. Transport, WysylkaPrzez
 • aktualizacja opisóo niektórych elementów np. P_15, P_18A
 • dodanie nowych elementów grupujących, np. PlatnosciCzesciowe, TerminyPlatnosci, Umowy, Zamowienia.

Struktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Przypominamy, że polscy przedsiębiorcy od stycznia 2022 roku będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży – obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, które już obecnie funkcjonują w obrocie gospodarczym. Planujemy, aby w 2023 roku przedsiębiorcy obowiązkowo korzystali z e-Faktury.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123