Będzie PIT od sprzedaży samochodu używanego w firmie, wykupionego po leasingu

Od 2022 roku przedsiębiorca, który wykupi leasingowany samochód do majątku prywatnego, nie uniknie podatku przy jego sprzedaży, jeśli dojdzie do niej przed upływem 6 lat od wycofania go z działalności gospodarczej.

artykuł Leszka Lewandowicza – doradcy podatkowego, Sekretarza Zarządu Głównego SKwP z cyklu Polski Ład – projektowane zmiany

Więcej na: https://rachunkowosc.com.pl/bedzie-pit-od-sprzedazy-samochodu-uzywanego-w-firmie-wykupionego-po-leasingu

 

Zatrudnienie „na czarno” i wypłaty „pod stołem” na celowniku fiskusa

Od 2022 roku mają być wprowadzone rozwiązania podatkowe i składkowe, których celem jest ograniczanie nielegalnego (bez umowy) zatrudniania pracowników oraz nieujawniania części wypłacanego im wynagrodzenia.

artykuł Leszka Lewandowicza – doradcy podatkowego, Sekretarza Zarządu Głównego SKwP z cyklu Polski Ład – projektowane zmiany

Więcej na: https://rachunkowosc.com.pl/zatrudnienie-na-czarno-i-wyplaty-pod-stolem-na-celowniku-fiskusa

 

Zwolnienie z PIT rodziców z czwórką dzieci

Od 2022 roku osoba, która wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej czwórki dzieci, będzie zwolniona z PIT do kwoty nieprzekraczającej rocznie 85 528 zł. Ze zwolnienia skorzysta zarówno matka, jak i ojciec dzieci.

artykuł Bożeny Nowickiej – doradcy podatkowego, z cyklu Polski Ład – projektowane zmiany

Więcej na: https://rachunkowosc.com.pl/zwolnienie-z-pit-rodzicow-z-czworka-dzieci

 

Upowszechnienie obrotu bezgotówkowego – marchewka i kij w przepisach o VAT

Od 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż w kasach rejestrujących będą musieli umożliwić klientom płatności bezgotówkowe. Zachętą do stosowania tej formy rozliczeń ma być przyspieszony zwrot VAT, a opornych przekonają dotkliwe kary.

artykuł Leszka Lewandowicza – doradcy podatkowego, Sekretarza Zarządu Głównego SKwP z cyklu Polski Ład – projektowane zmiany

Więcej na: https://rachunkowosc.com.pl/upowszechnienie-obrotu-bezgotowkowego-marchewka-i-kij-w-przepisach-o-vat

 

„Polski Ład” – omówienie wybranych zmian

Syntetyczne omówienie najważniejszych propozycji zmian podatkowych – w zakresie podatku dochodowego, VAT, Ordynacji podatkowej i nowych uprawnień KAS – które w ramach tzw. Polskiego Ładu miałyby wejść w życie od dnia 01.01.2022 roku.

opracowanie ekspertów z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z cyklu Polski Ład – projektowane zmiany

Więcej na: https://rachunkowosc.com.pl/polski-lad-omowienie-wybranych-zmian

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123