W dniu 7 lipca 2022 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt z 27.06.2022 r.). Ustalono zakres dalszych prac w grupach roboczych od 18 lipca br. Jednym z pierwszych zagadnień będą zmiany w podatku minimalnym od roku 2023.

SKwP zgłosiło także postulaty dotyczące spraw niezałatwionych w nowelizacji z 9 czerwca 2022 r., w tym ograniczenia odpowiedzialności płatnika PIT z mocą od 1 stycznia 2022 r. Ponadto SKwP przypomniało o obietnicy zorganizowania konsultacji w sprawie zmian w składce na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców – konsultacje miały rozpocząć się 1 lipca 2022 r.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123