Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców

W zakresie wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
w najbliższy czwartek 30 kwietnia 2020 r.
od 12:00 do 14:00
pod numerem
32 34 90 626

Zakres udzielanych informacji:
Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 1.0 i 2.0 – wsparcie z ZUS, w tym:

  • Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. (RDZ),
  • Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (RSP-C),
  • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D),
  • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU),

ZAPRASZAMY

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123